Trados Studio 2024 Professional Named User - subskrypcja

Subskrypcja zawiera:

 • Language Cloud - Trados Professional do pracy w przeglądarce z dowolnego komputera

 • Trados Studio Professional desktop – do pracy na komputerze stacjonarnym (tylko Windows)

 • konto użytkownika w systemie RWS

 • MultiTerm Desktop – słowniki terminologiczne na komputerze

 • Trados Terminology – słowniki terminologiczne w chmurze

 • Language Weaver – tłumaczenie maszynowe

 • indywidualny kurs online

 • pomoc techniczna

Trados Studio Professional Named User – system do tłumaczeń i prowadzenia projektów (w subskrypcji)

Subskrypcja Trados Studio występuje w dwóch wersjach – Freelance oraz Professional: Named User i Concurrent User. Większość funkcji jest dostępna dla obu licencji, ale jest kilka różnić. Czego można spodziewać się po subskrypcji Professional L1 (Named User)?

Instalacja i aktywacja

Instalator Tradosa Studio jest taki sam dla wersji Freelance oraz Professional. Dostępny jest zawsze do pobrania z naszego konta użytkownika w systemie RWS (Products & Plans – Downloads).

Trados Studio Professional: Named User jest subskrypcyjnym odpowiednikiem wieczystej wersji Professional.

Aktywacji programu w wersji zainstalowanej na komputerze (czyli desktopowej) dokonujemy poprzez zalogowanie się danymi konta użytkownika RWS.

Do tradosowej chmury Language Cloud logujemy się z dowolnego urządzenia (np. MacOS) przez przeglądarkę internetową pod adresem https://languagecloud.sdl.com naszymi danymi konta RWS.

Brak limitu języków docelowych w projekcie

W każdym projekcie można dodać dowolną liczbę języków docelowych (w Freelance może być ich maksymalnie 3 na projekt).

Paczki projektowe

Jedna z najistotniejszych opcji wersji Professional, to możliwość tworzenia paczek projektowych. Kierownik projektów po utworzeniu projektu w Tradosie Studio Professional Named User może zlecić go dalej w postaci paczek projektowych. Każdy projekt można łatwo podzielić na języki, pliki a nawet liczbę słów per paczka, co znacznie ułatwia pracę z dużymi zleceniami, które potrzebujemy podzielić na wielu tłumaczy. Jeżeli korzystamy z własnych ustawień np. kontroli jakości (QA Checker), to nasza konfiguracja trafia również do paczki, dzięki czemu tłumacz od razu może reagować na ostrzeżenia i błędy pojawiające się w edytorze.

Tłumacz rozpakowuje otrzymaną paczkę, przystępuje do tłumaczenia (lub weryfikacji, zależnie od zadania określonego przez PM) i odsyła wykonaną pracę w formie paczki. Następnie kierownik projektu importuje ją do swojego systemu, aktualizując projekt i zasoby.

Techniczna kontrola jakości – QA Checker

Każda wersja Tradosa Studio zapewnia zaawansowane narzędzia do kontroli jakości. Moduł QA Checker pozwala monitorować jakość na bieżąco w edytorze, jak i w postaci zadania seryjnego, które można uruchomić kiedy tego potrzebujemy (zazwyczaj na koniec), i które sprawdzi cały projekt. QA Checker sprawdzi m.in.: formatowanie, niespójności, kwestie interpunkcyjne (np. czy źródło i tłumaczenie kończą się tym samym znakiem), nadmiarowe spacje, nawiasy, podwojone słowa, niepoprawne słowa (listę słów definiujemy sami) poprawność formatowania liczb, dat, godzin i wiele innych. Można również tworzyć własne reguły przy pomocy wyrażeń regularnych.

Ocena jakości tłumaczenia (TQA – Translation Quality Assessment)

TQA służy do obiektywnego pomiaru jakości w oparciu określone rodzaje błędów i stopniu ich istotności. TQA działa podobnie jak śledzenie zmian: podkreślanie zmian umożliwia nie tylko śledzenie edycji, ale także pozwala użytkownikowi dodawać metadane do każdej korekty, co zapewnia szczegółowy feedback dotyczący jakości. Raport TQA dostarcza informacji takich jak:

 • Próg zaliczenia lub odrzucenia

 • Ocenę tłumacza

 • Ocenę recenzenta

 • Ocenę tłumaczenia maszynowego.

PerfectMatch

Co zrobić, kiedy klient przysyła nam zmodyfikowaną (lub rozszerzoną) wersję tłumaczenia, które już wcześniej wykonaliśmy? Wykorzystać PerfectMatch, który najpierw porówna nowe (zaktualizowane) pliki źródłowe z ich starymi dwujęzycznymi odpowiednikami, a dopiero później z pamięcią tłumaczeń (TM). Dopasowania segmentów są weryfikowane w kontekście, czyli otaczające segmenty są sprawdzane, aby upewnić się, że są identyczne. Następnie segmenty te są ekstrahowane ze starych dokumentów dwujęzycznych i importowane do plików aktualnego projektu.

Tworzenie własnych sekwencji zadań

W momencie tworzenia się projektu w Tradosie Studio Professional Named User w tle uruchamia się pewna sekwencja zadań. Do podstawowych zadań należy na przykład konwertowanie plików źródłowych na format dwujęzyczny, bez którego praca nie byłaby możliwa. Inne zadania obejmują analizę, TQA, pseudotłumaczenie, raportowanie postępów, aktualizację pamięci tłumaczeń oraz masowe generowanie plików wynikowych. Trados Studio Professional Named User pozwala na tworzenie własnych sekwencji zadań i zapisywanie ich w postaci gotowych do użycia szablonów.

Publikowanie projektów GroupShare

Kierownicy projektów korzystający z Trados GroupShare potrzebują licencji Trados Studio Professional Named User, żeby móc publikować (wysyłać) projekty na serwer GroupShare.

Sieci firmowe (domenowe, np. Active Directory)

Trados Studio Professional działa w sieciach domenowych (np. Active Directory), podczas gdy wersja Freelance już nie.

Co nowego w Trados Studio 2024 Professional Named User?

Sztuczna inteligencja pracuje dla Ciebie: Trados AI Assistant

Trados Studio 2024 kładzie nacisk na wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w celu zwiększenia naszej produktywności. Będzie to interaktywny czat, który nie tylko pomoże znaleźć funkcje i wesprze w konfiguracji projektu, ale również bezpośrednio wspomoże proces tłumaczenia.

Copilot – interaktywny czat

Interaktywny czat, który odnajdzie poszukiwane funkcje, odpowie na pytania, wskaże poszukiwane przez nas rozwiązania.

Okno czatu z Trados Copilot.

Copilot będzie również starał się pomagać np. przy rozpoczynaniu projektów, podpowiadając przy doborze ustawień, pamięci tłumaczeń, nazewnictwa, terminologii, itp.

Optymalizacja tłumaczenia maszynowego

Najpierw przeprowadź wstępne tłumaczenie za pomocą tłumaczenia maszynowego, a potem zainicjuj kolejną serię przetwarzania tekstu przez Trados AI Assistant z wykorzystaniem LLM. Trados AI Assistant uwzględni naszą dodatkową konfigurację (ton, styl, terminologię, płeć itp.) podczas dokonywania poprawek.

Automatyczne podstawianie terminologii

Wykorzystaj duży model językowy (LLM), aby wzbogacić tłumaczenia maszynowe o terminy z MultiTerm lub terminologii chmurowej: po tłumaczeniu maszynowym, Trados AI Assistant z wykorzystaniem LLM rozpocznie optymalizację treści wygenerowanych automatycznie, korzystając ze słowników terminologicznych, co poprawi jakość tłumaczenia maszynowego. Możesz teraz rozpocząć pracę.

Grafika przedstawiająca działanie Trados AI Assistant dla terminologii

Czym jest LLM? LLM to skrót od angielskiego zwrotu Large Language Model, czyli Duży Model Językowy. Jest to zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, który potrafi przetwarzać i generować język naturalny.

Wsparcie pracy w edytorze

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie wstępnego tłumaczenia (zadanie seryjne Pre-translate) zapewnia optymalizację początkowego przekładu segmentów.

Z kolei Trados AI Assistant, działając bezpośrednio w edytorze, będzie na bieżąco udoskonalać wstępnie przetłumaczone segmenty, dostosowując je do naszej specyficznej konfiguracji (ton, styl, terminologia, płeć, transkreacja itp.).

Ocena tłumaczeń

Podczas pracy w edytorze Trados AI Assistant Copilot w osobnym oknie weryfikuje zaznaczony segment i sugeruje obszary do poprawy.

Zrzut ekranu z edytora Trados Studio z otwartym oknem oceny tłumaczenia po prawej stronie.

Szacowanie jakości tłumaczenia maszynowego

MTQE (Machine Translation Quality Estimation) to rozwiązanie, które pozwala szybko zidentyfikować obszary, na których warto skupić uwagę przy post-edycji.

W edytorze segmenty oznaczane są kolorami, które oznaczają ocenioną jakość:

MTQE określa jakość tłumaczenia

Rozwiązanie współpracuje z Language Weaver.

Dostępność – czytniki ekranów

Interfejs Trados Studio jest coraz częściej dostosowywany do potrzeb użytkowników korzystających z czytników ekranu. Wsparcie obejmuje nowy widok Manager View, który umożliwia odczytywanie informacji o plikach i tworzenie nowych projektów, a także widok edytora, pozwalający na odczytywanie tekstów źródłowych, tłumaczeń, znaczników i statusów segmentów.

Dostępność – Grammarly

Rozwiązanie Grammarly zostało w pełni zintegrowane z edytorem Tradosa i pozwala na uzyskiwanie interaktywnych podpowiedzi podczas pracy.

Zrzut ekranu edytora Trados Studio z oknem Grammarly.

Nowy widok – Manager View

Trados Studio 2024 przynosi nowy widok, który łączy i rozszerza funkcjonalności widoku Projects oraz Files.

Trados Studio widok Manager View

Manager View zapewnia:

 • usprawnioną obsługę projektów,

 • wygodną nawigację po liście projektów i dokumentów,

 • przegląd projektów jednocześnie i ich szczegółów.

Terminologia – poziom zgodności

Okno z podpowiedziami terminologicznymi będzie teraz oferowało dodatkową informację w postaci poziomu zgodności terminu w źródle z terminami w słowniku.

Narzędzie CAT dla kierowników projektów

Trados Studio Professional w formie subskrypcji to zaawansowane środowisko tłumaczeniowe przeznaczone dla tłumaczy i menedżerów projektów. Umożliwia ono tłumaczenie, weryfikację, zarządzanie projektami tłumaczeniowymi oraz delegowanie zadań podwykonawcom. Zapewnia dostęp do szeregu kluczowych technologii zaprojektowanych, aby podnieść jakość, efektywność i skalę tłumaczeń.

Dzięki funkcjom pracy w chmurze wbudowanym w Trados Studio Professional, użytkownicy mogą płynnie przełączać się między pracą na komputerze a pracą w chmurze, co umożliwia pracę z każdego miejsca, na każdym urządzeniu (w tym na Macu) i o każdej porze.

Narzędzie CAT Trados Studio Freelance 2024 w subskrypcji na 1 komputer

Zwiększ wydajność dzięki pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń (TM) są kluczowym elementem Trados Studio Professional. Dzięki technologii uczenia się TM, dostępnej zarówno w wersji desktopowej, jak i w chmurze, możesz łatwo wykorzystać już przetłumaczone treści w nowych projektach.

Pamięci tłumaczeń działają poprzez zapisywanie wykonanych tłumaczeń w segmentach (zdanie źródłowe i jego tłumaczenie), co umożliwia uniknięcie powtarzania tłumaczeń tych samych zdań i gwarantuje szybką oraz efektywną pracę nad projektami. Im więcej słów, zwrotów i zdań zostanie dodanych do TM, tym praca nad nowymi zleceniami może być szybsza. Pamięć tłumaczeń może zwiększyć wydajność aż o 80%! Co więcej, pamięci tłumaczeń funkcjonują prawie automatycznie.

Zwiększ wydajność dzięki pamięci tłumaczeń w Trados Studio Freelance 2024

Popraw jakość swoich tłumaczeń dzięki terminologii

Z Tradosem Studio Professional L1 otrzymujesz narzędzie do zarządzania terminologią dostępne zarówno na komputerze, jak i w chmurze. Podobnie do pamięci tłumaczeniowej, lecz nie identycznie, słowniki terminologiczne przechowują specyficzne słowa lub wyrażenia wraz z regułami ich użycia, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie w przyszłych projektach tłumaczeniowych.

Należy jednak pamiętać, że w przeciwieństwie do pamięci tłumaczeń, które działają prawie automatycznie, słowniki terminologiczne wymagają ręcznego zarządzania.

MultiTerm Desktop jest dostarczany z programem Trados Studio, natomiast Trados Terminology jest częścią darmowego dostępu do chmury, którą otrzymujemy przy zakupie programu Trados Studio Professional Named User.

Popraw jakość swoich tłumaczeń dzięki Trados Studio Freelance 2024

Wykorzystaj wysokiej jakości neuronowe tłumaczenie maszynowe

Language Weaver, zintegrowany z produktami rodziny Trados, jest idealnym rozwiązaniem dla tłumaczy pragnących wykorzystać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie neuronowego tłumaczenia maszynowego (NMT). Trados Studio Professional L1, dzięki integracji z Language Weaver, umożliwia automatyczne tłumaczenie treści za pomocą silnika NMT.

Tłumacze używający aktualnej wersji Trados Studio Professional Named User mają bezpłatny dostęp do neuronowego silnika Language Weaver.

Trados Studio Professional Named User oferuje możliwość podłączenia zewnętrznych usług tłumaczenia maszynowego, takich jak DeepL, Google, Microsoft i inne.

Wykorzystaj wysokiej jakości tłumaczenie maszynowe w Trados Studio Freelance 2024

Pracuj wygodnie z dowolnego miejsca

Trados Studio Professional Named User zainstalowany na komputerze jest zintegrowany z naszą Language Cloud, co umożliwia łatwe przełączanie się między pracą na komputerze stacjonarnym a pracą w chmurze przez przeglądarkę. Wszystko odbywa się za zgodą tłumacza, a Trados Studio nie przesyła danych do chmury automatycznie.

Połączenie komputera z chmurą zwiększa elastyczność pracy dzięki bezpiecznemu dostępowi do projektów, plików i zasobów tłumaczeniowych. W przypadku zmiany urządzenia, wszystkie dane są dostępne od razu po zalogowaniu.

Nie ma konieczności instalowania Trados Studio Professional Named User na komputerze; można pracować wyłącznie przez przeglądarkę. Chmura umożliwia również pracę od początku do końca na komputerach z systemem MacOS!