Trados Studio 2022 Professional L2 (Concurrent User) - subskrypcja

Subskrypcja zawiera:

 • Language Cloud - Trados Professional do pracy w przeglądarce z dowolnego komputera

 • Trados Studio Professional desktop – do pracy na komputerze stacjonarnym (tylko Windows)

 • konto użytkownika w systemie RWS

 • MultiTerm Desktop – słowniki terminologiczne na komputerze

 • Trados Terminology – słowniki terminologiczne w chmurze

 • Language Weaver – tłumaczenie maszynowe

 • kurs wideo

 • pomoc techniczna

Trados Studio Professional L2 (Concurrent User) – system do tłumaczeń i prowadzenia projektów (w subskrypcji)

Subskrypcja Trados Studio występuje w dwóch wersjach – Freelance oraz Professional: (L1 Named User) i L2 (Concurrent User). Większość funkcji jest dostępna dla obu licencji, ale jest kilka różnić. Czego można spodziewać się po subskrypcji Professional L2 (Concurrent User)?

Instalacja i aktywacja

Instalator Tradosa Studio jest taki sam dla wersji Freelance oraz Professional. Dostępny jest zawsze do pobrania z naszego konta użytkownika w systemie RWS (Products & Plans – Downloads).

Trados Studio Professional: Concurrent User jest subskrypcyjnym odpowiednikiem wieczystej wersji Professional Network, tylko tutaj serwer licencji znajduje się na serwerze RWS w Niemczech.

Aktywacji programu w wersji zainstalowanej na komputerze (czyli desktopowej) dokonujemy poprzez zalogowanie się danymi konta użytkownika RWS. Jedna licencja Professional: Concurrent User pozwala na aktywację 5 instalacji desktopowych oraz 5 przeglądarek. Każda kolejna dodaje tyle samo stanowisk i pozwala na jednoczesną pracę tylu osobom, ile wykupiliśmy subskrypcji.

Do tradosowej chmury Language Cloud logujemy się z dowolnego urządzenia (np. MacOS) przez przeglądarkę internetową pod adresem https://languagecloud.sdl.com naszymi danymi konta RWS.

Brak limitu języków docelowych w projekcie

W projekcie można dodać dowolną liczbę języków docelowych (w Freelance może być ich maksymalnie 3 na projekt).

Paczki projektowe

Jeden z kluczowych modułów wersji Professional, to możliwość tworzenia paczek projektowych. Kierownik projektów – po przygotowaniu projektu w Tradosie Studio Professional L2 – może zlecić go dalej w postaci paczek projektowych. Własny projekt można łatwo podzielić na języki, pliki a nawet liczbę słów per paczka, co znacznie ułatwia pracę z dużymi zleceniami, które potrzebujemy podzielić na wielu tłumaczy. Jeżeli korzystamy z własnych ustawień np. kontroli jakości (QA Checker), to nasza konfiguracja trafia również do paczki, dzięki czemu tłumacz od razu może reagować na ostrzeżenia i błędy pojawiające się w edytorze.

Tłumacz otwiera u siebie paczkę, wykonuje tłumaczenie (lub weryfikację – PM określa rodzaj zadania) i odsyła nam pracę również w postaci paczki, którą kierownik projektu importuje u siebie i aktualizuje swój projekt oraz zasoby.

Techniczna kontrola jakości – QA Checker

Każda wersja Tradosa Studio dyspnuje zaawansowanumi narzędziami do kontroli jakości. Moduł QA Checker pozwala sprawdzać jakość na bieżąco, podczas pracy w edytorze, jak i w postaci zadania wsadowego, które można uruchomić w dowolnym momencie, i które sprawdzi cały dokument z góry na dół. QA Checker sprawdzi m.in.: formatowanie, niespójności, kwestie interpunkcyjne (np. czy źródło i tłumaczenie kończą się tym samym znakiem), nadmiarowe spacje, nawiasy, podwojone słowa, niepoprawne słowa (listę słów definiujemy sami) poprawność formatowania liczb, dat, godzin i wiele innych. Można również utworzyć własne reguły przy pomocy wyrażeń regularnych.

Ocena jakości tłumaczenia (TQA – Translation Quality Assessment)

TQA służy do obiektywnego pomiaru jakości w oparciu określone rodzaje błędów i stopniu ich istotności. TQA działa podobnie jak śledzenie zmian: podkreśla zmiany, ale pozwala również użytkownikowi na dodanie metadanych do każdej poprawki, aby dać konkretną informację zwrotną na temat jakości. Z raportu TQA otrzymujemy informacje jak:

 • Próg zaliczenia lub odrzucenia

 • Ocenę tłumacza

 • Ocenę recenzenta

 • Ocenę tłumaczenia maszynowego.

PerfectMatch

Co zrobić, kiedy klient przysyła nam zmodyfikowaną (lub rozszerzoną) wersję tłumaczenia, które już wcześniej wykonaliśmy? Użyć PerfectMatch, który najpierw porówna nowe (zaktualizowane) pliki źródłowe z ich starymi dwujęzycznymi odpowiednikami, a dopiero później z pamięcią tłumaczeń (TM). Dopasowania segmentów są sprawdzane pod kątem kontekstu, tzn. sprawdzane są otaczające segmenty, aby upewnić się, że są takie same. Następnie są one wyodrębniane ze starych dokumentów dwujęzycznych i przenoszone do plików do bieżącego projektu.

Tworzenie własnych sekwencji zadań

W momencie tworzenia się projektu w Tradosie Studio Professional L2 w tle uruchamia się pewna sekwencja zadań. Z tych podstawowych to np. konwertowanie plików źródłowych do dwujęzycznych, bez którego nie dałoby się pracować. Inne to m.in. analiza, TQA, pseudotłumaczenie, raport z postępów pracy, aktualizacja pamięci tłumaczeń czy hurtowe generowanie plików końcowych. Trados Studio Professional L2 pozwala na tworzenie własnych sekwencji zadań i zapisywanie ich w postaci gotowych do użycia szablonów.

Publikowanie projektów GroupShare

Kierownicy projektów korzystający z Trados GroupShare potrzebują licencji Trados Studio Professional L2, żeby móc publikować (wysyłać) projekty na serwer GroupShare.

Sieci firmowe (domenowe, np. Active Directory)

Trados Studio Professional L2 działa w sieciach domenowych (np. Active Directory), podczas gdy wersja Freelance już nie.

Narzędzie CAT dla kierowników projektów

Oprogramowanie Trados Studio Professional L2 w subskrypcji to profesjonalne narzędzie dla zespołów tłumaczy, które pozwala tłumaczyć, weryfikować, zarządzać projektami tłumaczeniowymi i zlecać pracę podwykonawcom. Oferuje wiele kluczowych technologii stworzonych z myślą o poprawie jakości, wydajności i skali tłumaczeń.

Dzięki zintegrowanym z Trados Studio Professional L2 możliwościom pracy w chmurze można swobodnie przechodzić pomiędzy pracą na komputerze a pracą w chmurze. Możesz pracować z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu (na Macu-u też!) i w dowolnym czasie.

Narzędzie CAT Trados Studio Freelance 2024 w subskrypcji na 1 komputer

Zwiększ wydajność dzięki pamięci tłumaczeń

Pamięci tłumaczeń (Translation Memory - TM) stanowią podstawę Tradosa Studio Professional L2. Dzięki technologii samouczenia się TM, zarówno w aplikacji desktopowej, jak i w chmurze, możesz z łatwością ponownie wykorzystać wcześniej przetłumaczone treści w nowych zleceniach.

Działanie pamięci tłumaczeń polega na przechowywaniu wykonanych już tłumaczeń w postaci segmentów (zdanie źródłowe i jego tłumaczenie), co pozwala uniknąć czasochłonnego tłumaczenia powtarzających się zdań i zapewnia szybką, i efektywną realizację projektów. Im więcej słów, zwrotów i zdań dodamy do TM, tym szybciej będziemy mogli wykonać kolejne zlecenia. Pamięć tłumaczeń zwiększa produktywność do 80% i na dodatek działają niemal automatycznie.

Zwiększ wydajność dzięki pamięci tłumaczeń w Trados Studio Freelance 2024

Popraw jakość swoich tłumaczeń dzięki terminologii

Wraz z Tradosem Studio Professional L2 otrzymasz aplikację do terminologii w wersji na komputer oraz w chmurze. Podobnie (ale nie identycznie) jak w przypadku TM, słowniki przechowują konkretne słowa lub frazy nawet z zasadami ich użycia, co ułatwia ponowne wykorzystanie przetłumaczonej terminologii przy kolejnych zleceniach.

Uwaga: o ile pamięci tłumaczeń działają niemal automatycznie, to słowniki terminologiczne wymagają całkowicie ręcznej obsługi!

MultiTerm Desktop jest dostarczany z programem Trados Studio, natomiast Trados Terminology jest częścią dostępu do chmury, którą za darmo otrzymujemy przy zakupie programu Trados Studio Professional L2.

Popraw jakość swoich tłumaczeń dzięki Trados Studio Freelance 2024

Wykorzystaj wysokiej jakości neuronowe tłumaczenie maszynowe

Language Weaver, dostępny we wszystkich produktach z rodziny Trados, to doskonałe rozwiązanie dla tłumaczy, którzy chcą korzystać z najnowszego neuronowego tłumaczenia maszynowego (NMT). Trados Studio Professional L2 za pośrednictwem Language Weaver zapewnia dostęp do automatycznego tłumaczenia treści przy użyciu silnika NMT. Tłumacze pracujący na bieżącej wersji Tradosa Studio Professional L2 mogą korzystać z neuronowego silnika tłumaczenia maszynowego Language Weaver za darmo.

Trados Studio Professional umożliwia podłączenie zewnętrznych dostawców tłumaczenia maszynowego jak DeepL, Google, Microsoft i innych.

Wykorzystaj wysokiej jakości tłumaczenie maszynowe w Trados Studio Freelance 2024

Pracuj wygodnie z dowolnego miejsca

Trados Studio Professional L2 zainstalowany na komputerze jest zintegrowany z naszą chmurą Language Cloud, co oznacza, że można łatwo przełączać się między pracą na komputerze stacjonarnym a pracą online w chmurze. Oczywiście wszystko za zgodą tłumacza. Trados sam z siebie nigdy nie wyśle niczego do chmury.

Komputer i chmura w połączeniu pozwalają na zwiększenie elastyczności, dzięki bezpiecznemu połączeniu z projektami, plikami i zasobami tłumaczeniowymi w chmurze. A jeśli zdecydujesz się na zmianę urządzenia, cała Twoja będzie dostępna natychmiast po zalogowaniu.

Ale Tradosa Studio Professional L2 nawet nie musimy instalować na komputerze. Można pracować tylko przez przeglądarkę. Plus dzięki chmurze można pracować od początku do końca również na komputerach z systemem MacOS!