Trados GroupShare - środowisko dla zespołów tłumaczeniowych

Chmurową alternatywą dla GroupShare jest grupa Trados Language Cloud.

Kluczowe korzyści:

 • instalacja na własnym środowisku

 • pełna kontrola nad zasobami z możliwością udostępniania

 • projekty, pamięci tłumaczeń, terminologia dla zespołów – moduły do wyboru

 • obsługa z poziomu Trados Studio Professional w połączeniu z panelem w przeglądarce internetowej (zarządzanie projektami i edytor)

Trados GroupShare

Trados GroupShare to wspólne środowisko pracy dla zespołów tłumaczeniowych instalowane na naszym własnym środowisku, co pozwala wykluczyć przesyłanie danych na zewnętrzne serwery.

GroupShare umożliwia kierownikom projektów, tłumaczom i weryfikatorom jednoczesną pracę nad projektami z różnych miejsc. Użytkownicy mogą w prosty i bezpieczny sposób współdzielić pliki projektowe, terminologię i pamięci tłumaczeniowe.

GroupShare składa się z trzech modułów (serwerów), które można dowolnie dobierać przy zakupie:

 • pamięć tłumaczeń

 • terminologia

 • projekty (wymagają modułu pamięci tłumaczeń).

Warto dodać w tym miejscu, że produkty z grupy Trados Language Cloud zawsze zawierają w zestawie wszystkie te moduły.

Użytkownicy

Każda osoba pracująca z GroupShare loguje się indywidualnym kontem użytkownika, posiada określone uprawnienia i dostęp do wybranych miejsc. Dzięki podziałowi na role użytkownicy mają dostęp tylko do tych zasobów, do których powinni mieć.

Jak we wszystkich serwerowych i chmurowych rozwiązaniach Trados liczba kont użytkowników może być dowolna. Natomiast jednocześnie pracować może tyle osób, ile mamy wykupionych stanowisk.

Moduł pamięci tłumaczeń

Moduł (serwer) pozwalający na utworzenie pamięci tłumaczeń, do których dostępu można udzielać w sieci lokalnej jak i przez Internet. Zespół może w czasie rzeczywistym budować zasoby tłumaczeniowe, dzięki czemu zwiększa tempo ponownego wykorzystania treści, co nie jest możliwe na tym samym poziomie w środowisku lokalnym (bez serwera).

W przypadku wybrania tylko modułu pamięci tłumaczeń, projekty i pliki pozostają lokalnie na komputerach użytkowników.

Tworzenie, edycja i przeglądanie pamięci tłumaczeń odbywa się z poziomu Trados Studio Freelance lub Professional.

Moduł terminologii

Moduł (serwer) terminologii realizuje zadanie podobne do tego od pamięci tłumaczeń, tylko tutaj scentralizowany dostęp dotyczy zasobów słownikowych.

Tworzenie terminologicznych słowników serwerowych odbywa się z poziomu aplikacji MultiTerm Desktop.

Edycja i przeglądanie terminologii odbywa się z poziomu Trados Studio Freelance lub Professional.

Moduł projektów

Moduł (serwer) projektów jest dostępny do nabycia tylko w połączeniu z serwerem pamięci tłumaczeń. Z tym modułem GroupShare staje się repozytorium dla plików projektowych i dodaje dodatkowy poziom prowadzenia projektów.

Każdy projekt uzyskuje dostęp do czterech etapów wbudowanych w interfejs GroupShare:

 • Preparation

 • Translation

 • Review

 • Finalization.

Nazwę każdego etapu można zmienić (np. Translation, Review, Native Review, Finalization – zaczynamy pracę z założeniem, że wszelkie prace przygotowawcze zostały wykonane poza GroupShare).

Najważniejsze cechy

Raportowanie

W GroupShare dostępne są dwa poziomy raportowania: raporty na poziomie projektu i raporty globalne.

Raporty projektowe dostarczają szczegółowych informacji na temat plików w projekcie.

 • Raport Analyze Files wyświetla statystyki i konfigurację ustawień dla projektu na różnych etapach:

  • raport wstępny, który jest generowany automatycznie podczas tworzenia projektu

  • pełny raport, który zawiera informacje o wszystkich plikach, w tym o wszelkich zmianach w plikach dodanych/zaktualizowanych w trakcie projektu.

 • Raport Audit Trail dostarcza następujących informacji:

  • akcje wykonane na plikach w porządku chronologicznym

  • szczegóły dotyczące każdej wykonanej akcji: znacznik czasu zdarzenia, użytkownik, wersja pliku.

 • Raport Post-translation analysis zapewnia statystyki z efektywności wykorzystania pamięci tłumaczeń (TM) w projekcie i nakładu pracy tłumaczy w podziale na poszczególne pliki:

  • liczba przetłumaczonych słów, segmentów i znaków

  • typy podobieństw: Perfect Match, Context Match, Exact Match, Fuzzy Band, New.

Raporty globalne pomagają wizualizować i śledzenia pracę tłumaczeniową.

 • Raport Projects – lista wszystkich projektów spełniających wybrane przez nas kryteria.

 • Raport Tasks – pełny obraz aktualnego stanu realizacji zadań.

 • Raport TM leverage – wydajność i efektywność pamięci tłumaczeń używanych w projektach.

WebHooki

Webhook to sposób, w jaki aplikacja internetowa może powiadomić oddzielną aplikację o zdarzeniach występujących w pierwszej aplikacji. To rodzaj powiadomienia, który umożliwia otrzymywanie w czasie rzeczywistym aktualizacji dotyczących zdarzeń występujących w aplikacjach internetowych. Można w ten sposób śledzić aktywności w projektach GroupShare.

Scentralizowane zasoby tłumaczeniowe

Trados GroupShare zapewnia zespołowi zespołowi w pełni kontrolowane i bezpieczne środowisko pracy – centralny punkt dostępu do projektów, pamięci tłumaczeń, słowników terminologicznych (w zależności od wybranych modułów). Optymalne użycie zasobów tłumaczeniowych zwiększa częstość ich ponownego wykorzystania, poprawia spójność tłumaczeń i zmniejsza nakład manualnej pracy pracy.

Hybrydowa praca na dowolnym urządzeniu

Obsługa systemu z poziomu przeglądarki internetowej zapewnia elastyczność na najwyższym poziomie, ponieważ można pracować z dowolnego urządzania, bez potrzeby martwienia się o system operacyjny.

Obsługa Trados GroupShare to kombinacja przeglądarki internetowej i klasycznie instalowanego Tradosa Studio:

 • GroupShare pozwala na uproszczone tworzenie projektów z przeglądarki, pełny kreator znajduje się w Trados Professional,

 • oferuje panel administracyjny przez przeglądarkę do monitorowania statusu projektów i zarządzania nimi,

 • pozwala na wykorzystanie zaawansowanych edytorów online do tłumaczenia i weryfikacji, jest to identyczny edytor jak w przypadku chmurowych rozwiązań Trados Language Cloud.

Zaawansowane zarządzanie projektami

Zarządzaj i udostępniaj projekty w bezpieczny sposób oraz śledź postępy w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitu nawigacyjnego projektu, który można dostosować pod swoje potrzeby. Trados GroupShare zapewnia pełną kontrolę nad tym, kto może mieć dostęp do projektów i nad nimi pracować.

Dostępne rozszerzenia

Tradosa GroupShare można rozbudować o następujące dodatki:

 • API – do podłączenia się do innych systemów i wymiany danych