Trados Enterprise

Trados Enterprise należy do rodziny produktów Trados Language Cloud. Pozostałe systemy z tej rodziny to Trados Team oraz Trados Accelerate.

Trados Enterprise jest rozwinięciem wersji Trados Accelerate i jest najbogatszą w funkcje wersją z całej grupy Language Cloud.

Alternatywą dla grupy Trados Language Cloud jest Trados GroupShare, którego instalujemy w naszym środowisku.

Kluczowe korzyści:

 • rozwiązanie chmurowe gotowe do działania od razu bez potrzeby instalacji

 • 10 użytkowników (z możliwością rozbudowy)

 • projekty, pamięci tłumaczeń, terminologia dla zespołów

 • obsługa w całości przez przeglądarkę niezależnie od systemu operacyjnego z możliwością podłączenia Tradosa Studio

 • konfigurowalne szablony automatyzacji pracy

 • konfigurowalne szablony raportów

 • portal klientów

 • portal dostawców

 • pojedyncze logowanie

 • ocena jakości językowej

 • automatyzacja zadań

 • tłumaczenie maszynowe

 • wszystkie złączki (Connectors)

 • API

Trados Enterprise

Trados Enterprise to jedyne w branży kompleksowe, inteligentne centrum zarządzania procesem lokalizacyjnym na globalną skalę. Oprócz natywnej integracji z wiodącym na rynku narzędziem CAT, Trados Studio, oraz z narzędziami RWS Linguistic AI – w tym z neuronowym tłumaczeniem maszynowym – rozwiązanie to posiada nieszablonowe konektory i zaawansowany kreator przepływu pracy, które umożliwiają usprawnienie i automatyzację całego procesu.

Przetestuj bezpłatnie Trados Enterprise przejdź do formularza kontaktowego.

Użytkownicy

Każda osoba pracująca z systemem loguje się indywidualnym kontem użytkownika, posiada określone uprawnienia i dostęp do wybranych miejsc. Dzięki podziałowi na role użytkownicy mają dostęp tylko do tych zasobów, do których powinni mieć.

Jak we wszystkich serwerowych i chmurowych rozwiązaniach Trados liczba kont użytkowników Trados Enterprise może być dowolna. Natomiast jednocześnie pracować może tyle osób, ile mamy wykupionych stanowisk.

Liczbę stanowisk można rozszerzyć.

Konfigurowalne raportowanie

Użytkownicy mogą tworzyć własne raporty zawierające wybrane dane z systemu Enterprise. Podejmuj optymalne decyzje, korzystając z dostępnych raportów lub tworząc własne, aby mierzyć kluczowe wskaźniki wydajności tłumaczenia, takie jak jakość, ogólne koszty i oszczędności oraz czasy realizacji.

Customer Portal – portal klientów

Customer Portal (portal klientów) to dedykowana przestrzeń dla naszych klientów. Z jego pomocą mogą bezpośrednio zlecać nam tłumaczenia, którymi następnie zajmie się zespół. Przedstawiciele klienta otrzymują własne konta użytkownika. Od nas zależy, czy będą to konta tylko do zlecania projektów, czy do ich zakładania i śledzenia z pełną widocznością.

Vendor Portal – portal dostawców

Vendor Portal (portal dostawców) to nasi zleceniobiorcy, którym możemy zlecać prace tłumaczeniowe. Po rozpoczęciu projektu i przygotowaniu zadań system tworzy ofertę dla dostawcy zgodnie z naszym szablonem. Zleceniobiorca następnie przyjmuje lub odrzuca zlecenie – wszystko w ramach interfejsu Tradosa Enterprise.

Ocena jakości tłumaczenia (TQA – Translation Quality Assessment)

TQA (lub LQA – Language Quality Assessment) służy do pomiaru jakości w oparciu określone rodzaje błędów i stopniu ich istotności. Moduł TQA działa podobnie jak śledzenie zmian: podkreśla zmiany, ale pozwala użytkownikowi również na dodanie metadanych do każdej poprawki, aby pozostawić konkretną informację zwrotną na temat jakości. Z raportu TQA otrzymujemy informacje jak:

 • próg zaliczenia lub odrzucenia

 • ocenę tłumacza

 • ocenę recenzenta

 • ocenę tłumaczenia maszynowego.

Single sign-on – pojedyncze logowanie

Pojedyncze logowanie to proces uwierzytelniania, w którym użytkownik może uzyskać dostęp do wielu aplikacji po wprowadzeniu jednego identyfikatora i hasła użytkownika. Technikę pojedynczego logowania zaimplementowano m.in. w Koncie Google, Facebook Connect, czy Koncie Microsoft.

Automatyzacja zadań plus własne szablony

Szablony automatyzacji przepływu zadań pozwalają zredukować liczbę zadań wykonywanych manualnie. Usprawnij proces tworzenia projektów poprzez automatyzację wybranych etapów, aby zapewnić ich płynną realizację. Członkowie zespołu będą otrzymywali powiadomienia w wewnętrznej skrzynce pocztowej dostępnej z interfejsu aplikacji.

Wersja Enterprise oferuje pięć szablonów automatyzacji zadań projektowych (Tłumaczenie uproszczone, Tłumaczenie, Tłumaczenie i weryfikacja wewnętrzna, Tłumaczenie i weryfikacja zewnętrzna klienta, Tłumaczenie i weryfikacja zewnętrzna klienta + DTP ), które można powielać i edytować.

Dodatkowo można tworzyć własne szablony automatyzacji zupełnie od podstaw. Do dyspozycji mamy 20 slotów.

Scentralizowane zasoby tłumaczeniowe

Trados Enterprise zapewnia zespołowi zespołowi w pełni kontrolowane i bezpieczne środowisko pracy – centralny punkt dostępu do projektów, pamięci tłumaczeń, słowników terminologicznych i silników tłumaczenia maszynowego. Optymalne użycie zasobów tłumaczeniowych zwiększa częstość ich ponownego wykorzystania, poprawia spójność tłumaczeń i zmniejsza nakład manualnej pracy pracy.

Hybrydowa praca na dowolnym urządzeniu

Obsługa systemu z poziomu przeglądarki internetowej zapewnia elastyczność na najwyższym poziomie, ponieważ można pracować z dowolnego urządzania, bez potrzeby martwienia się o system operacyjny. Dotyczy to wszystkich aspektów pracy – zarówno tworzenia projektów i zarządzania nimi jak i pracy w edytorze.

Trados Enterprise jest w całości obsługiwany przez przeglądarkę internetową na dowolnym urządzeniu.

Dla użytkowników ceniących sobie pracę w desktopowej aplikacji Trados Studio Freelance lub Professional zapewniliśmy natywną integrację z Trados Enterprise.

Zaawansowane zarządzanie projektami

Twórz, zarządzaj i udostępniaj projekty w bezpieczny sposób oraz śledź postępy w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitu nawigacyjnego projektu, który można dostosować pod swoje potrzeby. Trados Enterprise zapewnia pełną kontrolę nad tym, kto może mieć dostęp do projektów i nad nimi pracować.

Tłumaczenie maszynowe

Trados Enterprise korzysta ze zintegrowanego systemu Language Weaver oraz pozwala na podłączenie najpopularniejszych silników tłumaczenia maszynowego.

Łączność z innymi aplikacjami – Connectors

Dalszą automatyzację przesyłania treści umożliwiają złączki – Connectors. Pełna lista aplikacji, z którymi można się łączyć za pomocą złączek dostępna jest na stronie https://www.rws.com/localization/content-connectors/

do produktu

API – połącz swoje systemy z Trados Enterprise

API, czyli interfejs programowania aplikacji (ang. application programming interface) to zestaw reguł umożliwiających przesyłanie danych między aplikacjami. Przykładowy sposób użycia: połączenie własnego systemu fakturowania z Trados Enterprise w celu wystawiania faktur na podstawie raportów.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji naszych klientów jest dla nas najważniejsze i RWS traktuje je priorytetowo. RWS zobowiązuje się chronić Twoją firmę i dane za pomocą najnowocześniejszych technologii wspieranych przez naszych ludzi, zasady i procedury.

Biała księga bezpieczeństwa dostępna jest pod adresem https://www.rws.com/localization/language-cloud/resources/security-white-paper/

Zrzuty ekranu z aplikacji Trados Team

Przegląd projektu:

Trados Language Cloud przegląd projektów

Etapy projektu:

Trados Language Cloud widok projektów

Widok plików w projekcie:

Trados Language Cloud pliki w projekcie

Edytor:

Trados Language Cloud widok edytora

Edytor pamięci tłumaczeń:

Trados Language Cloud edytor TM

Słownik terminologiczny:

Trados Language Cloud edytor terminologii

Typy plików (filtry):

Trados Language Cloud filtry plików

Ustawienia kontroli jakości:

Trados Language Cloud kontrola jakości

Konfiguracja przepływu pracy:

Trados Language Cloud przepływ pracy w projekcie

Portal klientów:

Trados Language Cloud portal klienta

Językowa kontrola jakości (TQA):

Trados Language Cloud językowa kontrola jakości

Własne szablony przepływu pracy:

Trados Language Cloud edytor przepływu pracy

Konfigurowalne raporty

Trados Language Cloud własne raporty

Złączki:

Trados Language Cloud złączki