Szkolenie Trados Studio Level 2

Certyfikowany cykl szkoleniowy Trados Studio Level 2 oznacza przejście na kolejny poziom zaawansowania. Jeżeli zakres Trados Studio Level 1 mamy w małym palcu i zaczynamy się zastanawiać, co Trados jeszcze potrafi, to jest to dobre miejsce na kontynuację nauki. Całość podzielona jest na odrębne moduły-zagadnienia, które możemy wybierać w dowolnej kolejności.

Szkolenie Level 2 to moduły-zagadnienia:

 • praca z paczkami projektowymi

 • neuronowe tłumaczenie maszynowe

 • tworzenie pamięci tłumaczeń z par plików tłumaczonych poza Tradosem

 • kontrola jakości w zakresie terminologii

 • konserwacja i utrzymanie pamięci tłumaczeń

 • tryb weryfikacji

 • praca z chmurowymi zasobami (Translation Engine, terminologia, pamięci tłumaczeń, projekty, tłumaczenie maszynowe)

 • dostosowywanie ustawień projektu pod siebie

 • PerfectMatch

 • samouczenie TM, podpowiedzi częściowe, naprawianie Fuzzy Match-y.

Zagadnienia poszczególnych modułów Trados Studio Level 2

Można wybrać i umówić się na szkolenie z dowolnego modułu!

A. Praca z paczkami projektowymi – szkolenie dla tłumaczy i/lub kierowników projektów

Czas trwania sesji online: 35 min. dla części dla tłumaczy lub kierowników projektów; 1 godz. dla całości.

 • Czym są paczki projektowe

 • Utworzenie przykładowego projektu

  • Wybieranie pary językowej

  • Ustawianie pliku w projekcie jako zasobu referencyjnego

  • Konfigurowanie ustawień ogólnych

  • Wybieranie TM

  • Wybieranie bazy terminologicznej

  • Konfigurowanie opcji QA Checker

 • Tworzenie paczek projektowych (dla kierowników projektów)

  • Określanie liczby paczek do utworzeni

  • Przypisanie użytkownika

  • Wybór paczek

  • Wysyłka paczek

  • Otwieranie powracającej paczki

 • Przeglądanie historii zadań w projekcie

 • Otwieranie paczki projektowej (dla tłumaczy i kierowników projektów)

  • Otwieranie plików do tłumaczenia

  • Zmiana ustawień projektu

  • Tłumaczenie i weryfikacja dokumentów

  • Tworzenie paczki zwrotnej

B. Moduły kontroli jakości w Trados Studio

Czas trwania sesji online: 1 godz.

 • Czym jest moduł technicznej kontroli jakości QA Checker 3.0?

 • Konfiguracja QA Checker

  • Puste segmenty i weryfikacja długości

  • Sprawdzanie powtarzających się słów

  • Sprawdzanie błędów interpunkcyjnych

  • Lista poprawnych i niepoprawnych słów

 • Weryfikacja terminologii

 • Korzystanie z weryfikacji podczas tłumaczenia

  • Sprawdzanie listy słów

  • Niedozwolone terminy

  • Nieużywanie terminów docelowych z bazy terminologicznej

 • Weryfikacja po zakończeniu tłumaczenia

 • Otworzenie przykładowego projektu

 • Wgranie gotowego profilu QA Checker

 • Uruchomienie weryfikacji

 • Poprawianie błędów

C. Neuronowe tłumaczenie maszynowe (NMT) w Tradosie Studio

Czas trwania sesji online: 1 godz.

 • Kilka słów o neuronowym tłumaczeniu maszynowy

 • Utworzenie przykładowego projektu

 • Korzystanie z NMT podczas tłumaczenia

  • Funkcja Look ahead

  • Używanie NMT, gdy nie znaleziono dopasowania w TM

  • Używanie NMT jako źródła AutoSuggest (predykcja tekstu)

  • Ustalanie priorytetów dla podpowiedzi z NMT i TM

 • Tłumaczenie wstępne (Pre-translate files) z pomocą NMT

D. Tworzenie pamięci tłumaczeń z par plików tłumaczonych poza Tradosem

Czas trwania sesji online: 30 min.

 • Co to jest alignment (wiązanie dokumentów)

 • Praca z pojedynczą parą plików

  • Utworzenie nowej pamięci tłumaczeń

  • Dodawanie dokumentów do wiązania

  • Wyświetlanie wyniku wiązania

  • Potwierdzanie par segmentów

  • Edytowanie par segmentów

  • Wiązanie N:N

  • Zapisywanie wyniku wiązania

  • Zamykanie i ponowne otwieranie projektu wiązania plików

  • Przeskakiwanie do pierwszego niepotwierdzonego segmentu

  • Poprawianie wiązania

  • Dodawanie nowego segmentu

  • Importowanie wyniku wiązania do TM

  • Konfigurowanie opcji importu

  • Przeglądanie zawartości TM

  • Używanie w tłumaczeniu TM z segmentami powstałymi podczas wiązania plików

E. Tryb weryfikacji

Czas trwania sesji online: 30 min.

 • Utworzenie przykładowego projektu

 • Otwieranie przetłumaczonego pliku do weryfikacji

 • Śledzenie zmian

  • Przegląd opcji dla śledzenia zmian

 • Dodawanie komentarzy

 • Podgląd weryfikowanego pliku

 • Kończenie weryfikacji

 • Eksportowanie pliku do weryfikacji poza Tradosem Studio (weryfikacja w Wordzie)

 • Obsługa komentarzy i wprowadzonych zmian

F. Praca z zasobami chmurowymi Trados Language Cloud

Czas trwania sesji online: 1 godz.

 • Zasoby w chmurze

  • Logowanie

  • Tworzenie chmurowych TM (pamięci tłumaczeń)

  • Konfigurowanie Translation Engine (silnik tłumaczeniowy)

   • Dodawanie TM do silnika

   • Dodawanie tłumaczenia maszynowego NMT

  • Tworzenie chmurowego słownika terminologicznego

  • Konfigurowanie projektu lokalnego Tradosa Studio z zasobami chmurowymi

   • Dodawanie Translation Engine (silnika tłumaczeniowego)

   • Dodawanie chmurowego słownika terminologicznego

  • Tłumaczenie przy użyciu zasobów w chmurze

   • Podpowiedzi Z TM i NMT

   • Rozpoznawanie terminologii

   • Dodawanie terminów

   • Wyszukiwanie zgodności

G. Podpowiedzi cząstkowe i samouczenie się TM

Czas trwania sesji online: 1 godz.

 • Czym są podpowiedzi cząstkowe?

 • Utworzenie przykładowego projektu

  • Rozszerzenie funkcjonalności pamięci tłumaczeń

  • Dodanie słownika terminologicznego

 • Wykorzystanie podpowiedzi cząstkowych

  • Podpowiedzi cząstkowe podstawie całych jednostek tłumaczeniowych (TU)

  • Podpowiedzi cząstkowe podstawie kawałków jednostek tłumaczeniowych (TU)

   • Włączanie wyszukiwania cząstkowych podpowiedzi w ustawieniach projektu

   • Korzystanie z cząstkowych podpowiedzi

   • Automatyczne formatowanie

  • Naprawianie niepełnych podpowiedzi (Fuzzy Matches)

 • Podpowiedzi i słowniki AutoSuggest

  • Utworzenie słownika AutoSuggest

  • Dodanie słownika do projektu

  • Korzystanie z podpowiedzi AutoSuggest podczas tłumaczenia

  • Dostrajanie ustawień funkcji AutoSuggest

H. Modyfikowanie ustawień projektu

Czas trwania sesji online: 30 min.

 • Czym są ustaiwenia projektu (Project Settings)?

 • Utworzenie przykładowego projektu

 • Zmiana ustawień projektu

  • Zmiana minimalnej wartości niepełnych podpowiedzi (Fuzzy Matches)

  • Kary za formatowanie

  • Kary za automatyczną lokalizację

  • Kary za zastępowanie (podmienianie) tekstów

  • Filtrowanie

I. Zarządzanie i konserwacja pamięci tłumaczeń

Czas trwania sesji online: 1 godz.

 • Otwieranie TM w edytorze pamięci tłumaczeń

 • Zmiana rozmiaru czcionki

 • Przeglądanie TM

 • Edytowanie i usuwanie jednostek tłumaczeniowych (TU)

 • Wyszukiwanie tekstów, które zawierają określony ciąg znaków

 • Wyszukiwanie duplikatów

J. PerfectMatch

Czas trwania sesji online: 30 min.

 • Czym jest PerfectMatch?

 • Obsługa projektu z pomocą PerfectMatch

  • Uworzenie nowego projektu

  • Jak zastasować PerfectMatch

  • Raporty PerfectMatch i Analyse Files

  • Przeglądanie wstępnie przetłumaczonych plików

  • Ponowne uruchomienie PerfectMatch

  • Odblokowywanie i edytowanie segmentów

  • Stosowanie PerfectMatch bez blokowania segmentów

Jak szkolenia są realizowane?

Wideokonferencja – czyli szkolenie na żywo przez Internet.

Sesja jest nagrywana i udostępniana na 1 miesiąc.

W przypadku zainteresowania szkoleniem stacjonarnym, proszę o kontakt.

Można wybrać i umówić się na szkolenie z dowolnego modułu!

Grupa docelowa

Tłumacze, którzy pracują w Tradosie Studio i względnie swobodnie się poruszają po interfejsie, znają podstawowe pojęcia jak pamięć tłumaczeń, terminologia, ustawienia projektu.

Wymagania

 • swoboda w poruszaniu się po systemie Windows

 • głośniki lub słuchawki

 • mikrofon (nie jest wymagany, ale łatwiej wtedy się komunikować).

Certyfikat

To szkolenie jest certyfikowane. Oznacza to, że każdy uczestnik otrzyma certyfikat oraz możliwość zdania egzaminu online. Zaliczenie egzaminu oznacza otrzymanie dodatkowego, elektronicznego certyfikatu (jak mój: https://oos.sdl.com/asp/products/certified/index.asp?userid=3c48494e-2bb4-4167-b96c-7f7638e1a989). Do egzaminu najlepiej podejść dysponując wiedzą ze wszystkich szkoleń Poziomu 2, ale oczywiście można spróbować nawet i po jednej części.

Co dalej?

Szkolenie Trados Studio Level 3 (w przygotowaniu).