trados-skroty-opcje-pojecia.png

Trados Studio: skróty klawiaturowe, opcje, podstawowe pojęcia

Niniejszy artykuł dotyczy głównie klasycznej aplikacji Trados Studio (tej instalowanej na komputerze, a nie chmurowej), chociaż sekcja Podstawowe pojęcia przyda się każdemu.

Podstawowe pojęcia

Pamięć tłumaczeń (Translation Memory – w skrócie TM):

 • baza przechowująca przetłumaczone teksty,

 • podstawia automatycznie tłumaczenia całych zdań oraz fragmentów,

 • powstaje automatycznie podczas pracy (trzeba zatwierdzać tłumaczenia skrótem Ctrl + Enter),

 • najlepiej działa, jeżeli mamy odrębne TM-ki dla różnych klientów, dziedzin, itp.,

 • format *.sdltm.

Zrzut ekranu z Trados Studio wybierania zasobu tłumaczeniowego do projektu

Dodawanie zasobów tłumaczeniowych w Trados Studio 2022. Klasyczna TM jest pierwsza na liście. Uwaga: niektóre pozycje wymagają odrębnej instalacji dodatku.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Słownik terminologiczny (Termbase – w skrócie TB) :

 • baza przechowująca terminy (słowa, frazy),

 • pokazuje podpowiedzi tłumaczeń terminów,

 • nie wstawia podpowiedzi automatycznie,

 • trzeba tworzyć go ręcznie (skrót Ctrl + Shift + F2),

 • format *.sdltb.

Tłumaczenie maszynowe (Machine Translation – w skrócie MT) / neuronowe tłumaczenie maszynowe (Neural Machine Translation – w skrócie NMT):

 • proces automatycznego przekładania tekstu lub mowy z jednego języka na inny przy pomocy maszyny (komputera),

 • aby otrzymać tłumaczenie, tekst źródłowy musi zostać wysłany poza nasz komputer – warto o tym pamiętać korzystając z MT.

Dwujęzyczny plik roboczy Tradosa Studio:

 • praca w edytorze odbywa się na specjalnym pliku dwujęzycznym – SDLXLIFF,

 • zawiera treść źródłową oraz tłumaczenie,

 • na jego podstawie powstaje dokument końcowy w takim formacie, jak dokument źródłowy (czyli jeżeli tłumaczyliśmy prezentację, to na końcu uzyskamy również plik prezentacji),

 • format *.sdlxliff.

Projekt tłumaczeniowy Tradosa:

 • tłumaczonym dokumentom Trados przypisuje projekty dostępne w widoku Projects zarówno w Trados Studio jaki i Trados Language Cloud,

 • jest to rodzaj kontenera na dokumenty,

 • dwukrotne kliknięcie danego projektu w Tradosie Studio pokazuje jego dokumenty (przechodzimy do widoku Files),

 • nie ma możliwości tłumaczenia dokumentu bez projektu,

 • każdy projekt ma swoje indywidualne ustawienia.

Zrzut ekranu z Trados Studio w wybranym widokiem Projects.

Zaznaczony widok Projects w Trados Studio. Zaznaczone elementy mają niebieskie tło.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Ustawienia projektu (Project Settings):

 • dokument lub grupa dokumentów przypisywane są zawsze do projektu,

 • każdy projekt ma swój zestaw ustawień niezależny od innych projektów (języki, pamięci tłumaczeń, słowniki, kontrola jakości, itd.).

Zrzut ekranu z przyciskiem Project Settings na widoku edytora Tradosa Studio.

Przycisk Project Settings na widoku edytora.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Ustawienia ogólne (globalne):

 • w Trados Studio dostępne w File – Options,

 • w Trados Language Cloud nie ma typowych ustawień globalnych, trzeba operować na różnych szablonach w Resources,

 • nowe projekty Trados Studio pobierają najpierw ustawienia z menu File – Options następnie przechodzą one już na stronę projektu (do Project settings),

 • zmiany ustawień w File – Options nie modyfikują istniejących projektów.

Znaczniki (tags):

 • znaczniki (tagi) to elementy specjalne w tekście, które służą do oznaczania różnych elementów formatowania lub struktury dokumentu,

 • mają postać fioletowych figur geometrycznych,

 • możemy sterować ich wyglądem.

Zrzut ekranu z edytora Tradosa Studio ze skupieniem na tagach (znacznikach).

Znaczniki w edytorze Trados Studio.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Skróty klawiaturowe w edytorze Trados Studio

 • Ctrl + Enter – zatwierdzenie tłumaczenia, dodanie do TM, uruchomienie kontroli jakości dla segmentu

 • Ctrl + , (przecinek) – kopiowanie zmiennych (liczby, daty, godziny, itd. – fragmenty w edytorze podkreślone na niebiesko) ze źródła

 • Ctrl + , (przecinek) – kopiowanie formatowania ze źródła do tłumaczenia

 • Ctrl + S – zapis bieżącej pracy (automatyczny zapis odbywa się domyślnie co 10 minut)

 • Ctrl + Shift + H – włącza / wyłącza wyświetlanie znaczników (tag-ów)

Zrzut ekranu z edytora Tradosa Studio ze skupieniem na tagach (znacznikach).
 • Ctrl + Insert – kopiuje tekst z oryginału (lewa strona) do tłumaczenia (prawa strona)

 • Ctrl + Shift + P – podgląd tłumaczenia w zewnętrznej aplikacji (np. w Wordzie, Excelu – zależy, jaki dokument tłumaczymy obecnie; musimy mieć zainstalowaną aplikację dla danego typu pliku; czyli żeby podejrzeć plik Photoshopa, musimy mieć zainstalowanego Photoshopa).

 • F3 – otwiera okno wyszukiwania kontekstowego; jeżeli zaznaczymy jakiś fragment tekstu, to od razu uruchomi się wyszukiwanie

 • Ctrl + Shift + U – utworzenie alternatywnej wersji tłumaczenia dla tego samego źródła; uwaga: nie nadużywać!

 • Alt + Shift + T – dzielenie zdania źródłowego: kliknij miejsce w źródle, w którym ma nastąpić rozdzielenie segmentu i użyj skrótu

 • Ctrl + Alt + S – łączenie segmentów: trzeba zaznaczyć dwa segmenty i użyć skrótu

Przydatne ustawienia w Trados Studio

Karta View - Reset Window Layout – przywraca układ okien do domyślnego ustawienia. Przydatne jeżeli zniknie nam jakieś okno.

View - User Interface Language – pozwala zmienić język interfejsu Tradosa Studio.

View - Color Scheme - zmiana kolorów interfejsu.

Zrzut ekranu z Tradosa Studio z karty View.

Karta View i przyciski Reset Window Layout, User Interface Language, Color Scheme.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

View - Tag ID – dostępne z poziomu edytora na końcu wstążki. Włącza numerowanie tagów (znaczników).

Zrzut ekranu z edytora Trados Studio, karta View i skupienie na sposobie wyświetlania tagów (zniaczników) - zaznaczona opcja Tag ID.

Zaznaczona opcja Tag ID z fioletową ikoną z krzyżykiem w środku.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

Karta File - Options - Verification - TagVerifier - Common – znajduje się tutaj istotna opcja Ignore formatting tags, która powoduje, że edytor nie sprawdza formatowania. Jeżeli potrzebujesz, żeby w trakcie pracy pojawiały się komunikaty o brakach w formatowaniu po stronie tłumaczenia, to trzeba tę opcję odznaczyć.

Uwaga: zmiany w File - Options (ustawienia globalne) nie zadziałają na istniejące projekty. Jeżeli chcesz zmienić to ustawienie w bieżącym projekcie, wejdź do Project Settings tego projektu.

Zrzut ekranu z File - Options - Verification - TagVerifier - Common.

Ustawienie File - Options - Verification - TagVerifier - Common.

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

File - Options - Editor - Font Adaptation – opcja Enable Auto-propagation włącza i wyłącza automatyczne kopiowanie powtarzającego się tekstu.

File - Options - Editor - Font Adaptation – pozwala na zmianę wielkości fontów w edytorze.

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.