trados-polska-help-news.webp

Przesunięty kursor tekstowy w edytorze Trados Studio

Objawem jest przesunięty kursor tekstowy w edytorze Tradosa Studio, co powoduje dezorientację i utrudnia pisanie.

Trados Studio edytor przesunięty kursor w stosunku do swojego właściwego miejsca.

Rozwiązanie A.

 • W Trados Studio przejdź do File - Options Editor.

 • Opcję Formatting display style ustawiamy na Show all tags but do not show formatting.

  Trados Studio opcja formatting display style w File - Options - Editor

 • Klikamy OK.

Rozwiązanie B.

 • Przejdź do File - Options - Editor - Fon Adaptation.

 • Zaznacz opcję Adapt font sizes.

 • Zmień minimalne i maksymalne rozmiary fontów dla źródła (source) i tłumaczenia (target). Można użyć wartości zaproponowanych na zdjęciu.

  Trados Studio opcje font adaptation pozwalają na zmianę rozmiarów fontów w edytorze

 • Kliknij OK.