Komputerowe wspomaganie tłumaczeń – narzędzia CAT

Narzędzie CAT - czym jest i jak pomaga w pracy tłumacza?

CAT to skrót od computer aided (lub assisted) translation – tłumaczenie wspomagane komputerowo.

Tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT) to proces tłumaczenia, w którym tłumacz korzysta z oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia swojej pracy. Narzędzie CAT może zawierać różne funkcje, które pomagają tłumaczowi w takich zadaniach jak:

 • Przeszukiwanie pamięci tłumaczeń (TM) w celu znalezienia wcześniej przetłumaczonych fragmentów tekstu.

 • Tworzenie i zarządzanie bazą terminologii.

 • Korygowanie błędów gramatycznych i stylistycznych.

 • Współpraca z innymi tłumaczami.

Pamięć tłumaczeń

Jedną z najważniejszych funkcji narzędzia CAT jest pamięć tłumaczeń. Pamięć tłumaczeń to baza danych, która przechowuje pary tekstów źródłowych i docelowych. Gdy tłumacz pracuje nad nowym tekstem, narzędzie CAT porównuje go z fragmentami tekstu znajdującymi się w pamięci tłumaczeń. Jeśli znajdzie fragment o podobnym lub identycznym brzmieniu, może zaproponować tłumaczowi gotowe tłumaczenie lub podpowiedź.

Trados Studio fuzzy match

Baza terminologii

Kolejną ważną funkcją narzędzia CAT jest baza terminologii. Baza terminologii to zbiór terminów i ich odpowiedników w różnych językach. Tłumacząc tekst, tłumacz może skorzystać z bazy terminologii, aby upewnić się, że używa odpowiednich terminów w odpowiednim kontekście.

Inne funkcje

Oprócz pamięci tłumaczeń i bazy terminologii, narzędzia CAT mogą zawierać również inne funkcje, które pomagają tłumaczowi w pracy. Do tych funkcji należą między innymi:

 • Korektor tekstu, który pomaga wyłapać błędy gramatyczne i stylistyczne.

 • Funkcje zarządzania projektami, które ułatwiają pracę nad dużymi tłumaczeniami.

 • Funkcje współpracy, które umożliwiają współpracę z innymi tłumaczami.

Jakie są zalety korzystania z narzędzi CAT?

Korzystanie z narzędzi CAT ma wiele zalet. Dzięki nim tłumacz może:

 • Przyspieszyć proces tłumaczenia.

 • Podnieść jakość tłumaczenia.

 • Uzyskać spójność terminologiczną.

 • Wyłapać błędy.

 • Współpracować z innymi tłumaczami.

TL;DR: narzędzia CAT sprawiają, że nie musimy ponownie tłumaczyć tych samych zdań, ani poprawiać tych samych błędów.

Dokładniejsze informacje na temat działania narzędzi CAT i Tradosa znajdują się w artykule Komputerowe wspomaganie tłumaczeń – narzędzia CAT.

→ Zapraszam do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.