trados-studio-typy-podobienstw.png

Typy podobieństw w Trados Studio

Autor: Jacek Mikrut

Typy podobieństw to wartości procentowe lub akronimy widoczne w raportach analizy oraz kolorowe prostokąty w środkowej kolumnie edytora Tradosa Studio (z prawej strony edytora online Tradosa Language Cloud). Informują tłumacza o poziomie podobieństwa zdania źródłowego będącego w tłumaczeniu do zdania źródłowego w pamięci tłumaczeń (TMTranslation Memory). Dopiero po określeniu wartości podobieństwa podstawiane jest (lub nie) tłumaczenie.

Trados Studio wycinek środokowej kolumny edytora i podobieństwa: No Match, Fuzzy Match, Exact Match, Context Match

Wycinek środkowej kolumny edytora Trados Studio 2011.

 • PerfectMatch / PM Funkcję PerfectMatch można uruchomić tylko w Trados Studio w wersji Professional. Jednymi z zastosowań PerfectMatch to będzie m.in. tłumaczenie zmodyfikowanej wersji dokumentu, który już wcześniej przetłumaczyliśmy oraz sytuacje, w których klient aktualizuje źródła w trakcie projektu. PerfectMatch zestawia segmenty dokumentu obecnie w tłumaczeniu z segmentami poprzedniej wersji, następnie kopiuje niezmodyfikowane bloki do bieżącego pliku i oznacza je statusem PM lub przenosi poprzednie statusy. Przy porównywaniu segmentów kluczową rolę odgrywa nie tylko tekst, ale i kontekst w postaci otaczających zdań oraz struktury dokumentu.

  Trados Studio edytor i segmenty oznaczone jako PM.

 • Exact Match / 100% (dopasowanie 100%) Podobieństwo 100% (Exact Match) występuje, kiedy zdanie tłumaczone zostało odnalezione w pamięci tłumaczeń (pamiętajmy, że porównywane są źródła). Oznacza to, że dokładnie z takim tekstem mieliśmy już do czynienia i powtórzył się w tłumaczeniu. Trafienie 100% (Exact Match) warto sprawdzić, ponieważ mogą wymagać modyfikacji ze względu na kontekst! Segmenty te domyślnie zostają automatycznie zatwierdzone.

  Trados Studio Editor Exact Match to trafienie 100%.

 • Context Match / CM (dopasowanie kontekstowe) Dopasowanie kontekstowe (w innych narzędziach określane np. jako 101%) oznacza, że tłumaczony segment już był wcześniej tłumaczony (czyli jest w naszej TM), tylko w tym przypadku powtarza się również kontekst – w postaci elementu (np. zdania) poprzedzającego oraz struktury dokumentu (takie same zdania w dokumentach Word i Excel nie będą miały takiego samego kontekstu strukturalnego). Segmenty te domyślnie zostają automatycznie zatwierdzone.

  Trados Studio Edytor Context Match podczas tłumaczenia.

 • Repetition (powtórzenie) Powtórzenie to segment, który powtarza się w dokumencie źródłowym, ale nie jest dostępny jeszcze w TM (pamięci tłumaczeń). Jeżeli mamy w tłumaczeniu dokument, w którym znajduje się nowy segment (czyli nie mamy jeszcze w TM) i powtarza się on przynajmniej jeden raz, to jego pierwsze wystąpienie będzie bez dopasowania (No Match / New) i bez podpowiedzi, a pozostałe instancje będą powtórzeniami. W edytorze powtórzenia nie są w ogóle oznaczane, ale jeżeli mamy włączoną opcję automatycznego powielania tekstu Auto-propagation (domyślnie jest ona włączona), to powtórzenia zostaną wstawione automatycznie i będą oznaczone dopasowaniem 100%, ale kolor wypełnienia ramki będzie bladozielony i taki segment nie zostanie automatycznie zatwierdzony.

  Trados Studio Edytor Auto-propagation, czyli funkcja kopiowania powtórzeń.

  Tutaj warto wspomnieć o powtórzeniach między plikami (Cross-file Repetitions). Są to segmenty, które powtarzają się w kilku dokumentach. Ten typ nie jest dostępny bezpośrednio podczas pracy w edytorze, a jedynie podczas wykonywania zadania seryjnego Pre-translate Files. Dostępne są w raporcie analizy (Analyze Files).

  Trados Studio edytor powtórzenia pomiędzy plikami w raporcie z analizy plików

 • Fuzzy Match (dopasowanie częściowe, rozmyte) Dopasowania częściowe pojawiają się w sytuacji, kiedy zdanie źródłowe w tłumaczonym dokumencie jest podobne do innego zdania źródłowego, które wcześniej tłumaczyliśmy i jest ono już w TM. Podobieństwo określane jest w procentach (%). Im większe podobieństwo, tym mniej zmian będzie trzeba wprowadzić do otrzymanej podpowiedzi, żeby utworzyć właściwe tłumaczenie. Trados Studio domyślnie podstawia tłumaczenia o dopasowaniu częściowym w zakresie od 70 do 99%.

  Trados Studio edytor fuzzy match, czyli dopasowania rozmyte.

  Jeżeli w ramce z wartością dopasowania pojawi się dodatkowo ikona klucza nastawnego, to oznacza to, że Trados podjął próbę poprawienia podpowiedzi w oparciu o podłączone do projektu zasoby (np. słownik terminologiczny lub tłumaczenie maszynowe). Trados nie podniesie z tego tytułu poziomu dopasowania. Do tłumacza zawsze należy ocena, czy trzeba zmodyfikować podpowiedź (nawet podpowiedzi 100% mogą wymagać modyfikacji).

  Trados Studio edytor fuzzy match repair to naprawiania częściowych dopasowań.

 • New/AT (nowe zdania/przetłumaczone automatycznie) Segmenty New trzeba tłumaczyć od podstaw, ponieważ Trados domyślnie nie podstawia podpowiedzi poniżej podobieństwa 70%. Można to ustawienie zmienić w dowolnym kierunku.

  Trados Studio edytor nowe segmenty

  Segmenty AT pojawiają się wówczas, kiedy Trados bez naszego udziału skopiuje całe źródło do tłumaczenia (np. segmenty zawierające tylko hiperłącza lub liczby). Tę automatykę można wyłączyć.

  Trados Studio edytor AT match

  W raporcie analizy oba typy występują pod wspólną pozycją, ponieważ można wyłączyć automatyczne kopiowanie i wówczas taki segment pozostanie pusty (traktowany jako nowe zdanie).

  Trados Studio raport analizy w pozycji: nowe segmenty

 • NMT (tłumaczenie maszynowe) Ten punkt w zasadzie jest rozwinięciem punktu 6. Jeżeli korzystamy z tłumaczenia maszynowego w Tradosie Studio (DeepL, Goole, Microsoft, Language Weaver i in.), w edytorze podpowiedzi od tych dostawców zostaną oznaczone jako neuronowe tłumaczenie maszynowe NMT (ang. Neural Machine Translation).

  Trados Studio edytor segment z neuronowym tłumaczeniem maszynowym

  Natomiast w raporcie analizy typ NMT trafia do wspólnej pozycji New/AT.

  Trados Studio raport analizy w pozycji: nowe segmenty

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.