baner niebieski ciemny z trójkątami i postacią kobiecą

NADCHODZI TRADOS 2024!

Trados Studio - Jak rozpocząć tłumaczenie i utworzyć pamięć tłumaczeń?

Autor: Jacek Mikrut

Trados Studio pozwala rozpocząć pracę na kilka sposobów:

 • Translate Single Document – jeden dokument na projekt,

 • New Local Project – wiele dokumentów na projekt,

 • Open Project Package – przygotowany przez kogoś innego projekt.

Jeżeli najczęściej pracujemy z pojedynczymi dokumentami, to Translate Single Document w zupełności wystarczy i na niej się skupimy.

Czym jest projekt w Tradosie

Trados Studio zawsze pracuje z projektami. Projekt jest kontenerem na dokumenty, które tłumaczymy. W obrębie projektu może być jednej lub więcej dokumentów (zależy też od opcji, z której skorzystaliśmy do rozpoczęcia pracy).

Lista projektów w Trados Studio.
Lista projektów w Trados Studio.

Czym jest pamięć tłumaczeń (Translation Memory – w skrócie TM)

Pamięci tłumaczeń to bazy, do których trafiają nasze tłumaczenia, by następnie móc nam podpowiadać w trakcie pracy. Jest to najważniejszy zasób tłumaczeniowy, dlatego zawsze powinniśmy go uzupełniać (m.in. skrótem Ctrl Enter podczas pracy w edytorze). Nawet jeżeli korzystamy z tłumaczenia maszynowego, to każde poprawne jak i poprawione przez nas zdanie powinno trafić do naszej pamięci!

Gdzie Trados Studio trzyma projekty, pamięci, itd.

Zarówno projekt, jak i pamięci tłumaczeń oraz inne zasoby są zawsze zapisywane fizycznie na dysku naszego komputera. Co to oznacza? Jeżeli Trados przestanie działać, odinstalujemy go itp. to niczego nie utracimy, cała nasza praca nadal będzie na komputerze. To również oznacza, że możemy w dowolnej chwili przenieść nasze zasoby na inny komputer.

Sami również możemy wybrać gdzie na komputerze mają zostać zapisane projekty, pamięci, słowniki, itd. Wymaga to oczywiście swobodnego poruszania się po Windowsie, dlatego w niniejszym artykule będę trzymał się domyślnych miejsc zapisu, które proponuje Trados Studio, czyli \Dokumenty\Studio {numer_wersji}\.

Translate Single Document

 • Uruchamiamy Tradosa Studio.

 • Wybieramy File - Open - Translate Single Document.

  Menu File - Open - Translate Single Douments.
  Menu File - Open - Translate Single Douments.
 • Teraz musimy wybrać dokument, który będziemy tłumaczyli.

  Okno wyboru dokumentu do tłumaczenia.
  Okno wyboru dokumentu do tłumaczenia.
 • W oknie Translation Memory and Documents Settings wybieramy język źródłowy (Source Language) oraz docelowy (Target Language).

  Wybór języka źródłowego wraz z podgrupą językową.
  Wybór języka źródłowego wraz z podgrupą językową.

  Istotną kwestią przy wyborze języka (źródłowego i docelowego) jest podgrupa językowa. Trados działa w ten sposób, że para językowa projektu musi się zgadzać z parą językową pamięci tłumaczeń (Translation Memory – pamięć tłumaczeń, w skrócie TM). Zasada ta dotyczy również podgrup językowych, dlatego English (United Kingdom) oraz English (United States) to odrębne języki. Jeżeli ustawimy nasz projekt w parze językowej np. English (United Kingdom) – German (Austria) to będziemy mogli użyć tylko TM o identycznej parze językowej o identycznych podgrupach językowych!


  Na co wpływa podgrupa językowa w Trados Studio? Na dopasowanie słownika sprawdzania pisowni, na rozpoznawanie formatu liczb, dat, godzin, walut itd. i związaną z nimi automatyzacją. Jeżeli na początku trudno nam określić podgrupę, to w miarę możliwości sugeruję wybrać jakąś uniwersalną.

 • Jeżeli nie mamy jeszcze żadnej pamięci tłumaczeń, to dobrze będzie ją od razu utworzyć. W tym celu klikamy Create Translation Memory.

  Aby utworzyć pamięć tłumaczeń, kliknij Create Translation Memory.
  Aby utworzyć pamięć tłumaczeń, kliknij Create Translation Memory.

  Pojawi się okno o nazwie New Translation Memory, w którym musimy uzupełnić kilka pól.

  Tworzenie nowej pamięci tłumaczeń.
  Tworzenie nowej pamięci tłumaczeń.

  Name – nazwa która będzie widoczna w Windowsie oraz w Trados Studio. Jeżeli tłumaczymy różne dziedziny (np. biologia, motoryzacja) i/lub tłumaczymy dla różnych klientów (np. Microsoft, RWS), dobrze jest tworzyć pamięci dopasowane do dziedziny, klienta. Jedna pamięć do wszystkiego zazwyczaj nie jest dobrym pomysłem. Jak tłumaczymy tekst dla Microsoftu, to wybieramy pamięć Microsoftu, jeżeli tłumaczymy biologię, to dobieramy pamięć z biologii.


  Na powyższym zrzucie ekranu tworzę TM dla klienta Wikipedia który dodatkowo zleca mi kilka dziedzin, więc nazwę dziedziny również umieszczam w nazwie pamięci. Dodatkowo na końcu dopisałem parę językową z uwzględnieniem podgrupy. Inne przykłady nazw: Wikipedia enGB-pl, motoryzacja enUS-pl, itp.


  Description – pole w którym możemy dodać jakiś opis. Zazwyczaj nieużywane. Na potrzebę tego artykułu dopisałem klienta oraz dziedzinę, ale normalnie zostawiłbym to pole zazwyczaj puste.


  Location – miejsce zapisu pamięci na dysku komputera. Jeżeli nie poruszamy się swobodnie po Windowsie, najlepiej nic tu nie zmieniać.


  Source Language / Target Language – język źródłowy oraz docelowy. W tym miejscu są już wybrane i nie można ich zmienić, ponieważ chwilę wcześniej (punkt 4. powyżej) wskazałem jaka jest para językowa mojego tłumaczenia.


  Teraz możemy już kliknąć Finish, żeby powrócić do poprzedniego okna.

 • Jesteśmy ponownie w oknie Translation Memory and Documents Settings. Utworzona TM powinna pojawić się na liście zasobów tłumaczeniowych, które zostaną użyte w tym projekcie.

  Zasoby tłumaczeniowe widoczne na liście zostaną użyte w projekcie.
  Zasoby tłumaczeniowe widoczne na liście zostaną użyte w projekcie.

  Upewniamy się, że wszystkie pola wyboru są zaznaczone (w szczególności przy Update) i możemy kliknąć OK, żeby przejść do edytora (przy dużych dokumentach może chwilę to zająć).

 • Ostatnim krokiem, który dobrze jest wykonać, to zapis projektu. Najlepiej wykonać go klikając File - Save As.

  Domyślna ścieżka Trados Studio 2022 to Dokumenty\Studio 2022\Projects i tutaj można utworzyć nowy folder dla nowego projektu.
  Domyślna ścieżka Trados Studio 2022 to Dokumenty\Studio 2022\Projects i tutaj można utworzyć nowy folder dla nowego projektu.

  I podobnie jak wcześniej – jeżeli nie poruszamy się swobodnie po Windowsie, najlepiej pozostać przy domyślnym miejscu zapisu projektów Tradosa Studio, czyli Dokumenty\Studio {numer_Tradosa}\Projects\ i tutaj można utworzyć nowy folder, wejść do tego folderu i kliknąć Zapisz. Gotowe, projekt zapisany, można pracować.

W kolejnym artykule omawiam dobieranie pamięci tłumaczeń do projektu.

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.