baner niebieski ciemny z trójkątami i postacią kobiecą

NADCHODZI TRADOS 2024!

Trados Studio 2022: aktualizacja zbiorcza nr 10 - co nowego?

Autor: Jacek Mikrut

W oczekiwaniu na Tradosa Studio 2024 (sprawdź tutaj, co już wiemy!) wersja 2022 jest nadal aktualizowana. Aktualizacja zbiorcza nr 10 dla Trados Studio 2022 SR2 (wersja 17.2.10.19084, wydana 19 marca 2024 r.), wprowadza szereg usprawnień i napraw, które mają na celu poprawę wydajności, dostępności oraz ogólnej funkcjonalności oprogramowania.

Poprawki błędów

 • Menedżer Projektów:

  • Raport podsumowujący pliki projektu nie będzie już zawierał tabel z szczegółami poszczególnych plików.

  • Kliknięcie na atrybut pliku w celu zaznaczenia teraz podświetla cały wiersz z danymi pliku, a nie tylko klikniętą komórkę.

  • Dodawanie bazy terminologicznej zapisanej pod ścieżką UNC nie będzie już powodowało błędu "Nie można znaleźć określonego pliku".

 • Pliki i formatowanie:

  • Ulepszono mechanizm łączenia plików wcześniej podzielonych za pomocą aplikacji StudioViews.

  • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o błędzie podczas otwierania dowolnego pliku w projekcie przy dodanych wielu niestandardowych dostawcach terminologii.

  • Naprawiono problem z automatyczną korektą, która nie zastępowała automatycznie norweskich cudzysłowów inteligentnych.

  • Naprawiono problem z automatyczną korektą, która nie działała dla języków dwukierunkowych/od prawej do lewej.

  • Naprawiono problem z PerfectMatch wstawiającym identyfikatory tagów PM dla przypisów, co powodowało problemy podczas weryfikacji lub generowania kroków docelowych.

  • Naprawiono problem z przetwarzaniem plików XML, w którym zawartość osadzona w tekście dla plików kodowanych w UTF-16 pobierała tylko pierwszą literę zdania w edytorze.

Ulepszenia

 • Obsługa pakietów WorldServer:

  • Menedżer Projektów obsługuje teraz projekty WorldServer, pod warunkiem zainstalowania odpowiednich komponentów WorldServer dla pełnej zgodności.

 • Wydajność projektów w chmurze:

  • Poprawiono listowanie projektów w chmurze, tak aby użytkownik widział tylko projekty zawierające zadania przypisane do niego.

 • Ustawienia typów plików w chmurze:

  • Do pakietów offline dodano teraz ustawienia niestandardowych typów plików w chmurze (XML, HTML), co zapewnia lepszą funkcjonalność w Studio podczas pracy z takimi plikami XML lub HTML.

 • Nawigacja kartami:

  • Zmieniono kolejność, w której pola i przyciski są zaznaczane podczas korzystania z klawisza Tab w kreatorach przetwarzania wsadowego, tworzenia pakietu zwrotnego i tworzenia nowego pakietu.

 • Obsługa czytników ekranu:

  • Poprawiono sposób interakcji czytników ekranu z polami języka źródłowego i docelowego w Kreatorze projektów.

 • Nawigacja klawiaturowa w GroupShare:

  • Udoskonalono kroki wymagane do otwierania lub przypisywania użytkowników do projektu GroupShare za pomocą skrótów klawiaturowych i klawisza Tab.

 • Łączenie plików wirtualnych:

  • Umożliwiono łączenie plików w Trados Studio, nawet jeśli pliki nie mają rozszerzenia.

 • Monity w GroupShare:

  • Poprawiono monit wyświetlany podczas anulowania wycofania pliku w projektach GroupShare.