bezplatne-tlumaczenie-maszynowe-w-trados-studio.png

Trados Studio - Jak skorzystać z bezpłatnego tłumaczenia maszynowego?

Autor: Jacek Mikrut

Każdy użytkownik bieżącej (najnowszej) wersji Trados Studio ma dostęp do chmurowej platformy Language Cloud – pełnoprawnego Tradosa, którego można obsługiwać z przeglądarki. Ale Language Cloud to również dostęp do bezpłatnego (neuronowego) tłumaczenia maszynowego Language Weaver. Jak w takim razie można skorzystać z niego w Tradosie Studio?

Opcji mamy kilka – zależy na jakim etapie projektu jesteśmy.

Zakładamy nowy projekt

Jeżeli dopiero zamierzamy założyć projekt, to tłumaczenie maszynowe dodamy razem z pamięciami tłumaczeń. Projekt można założyć na silka sposób:

 • Translate Single Doument,

 • New Project,

 • Open Project Package – przygotowany przez kogoś innego projekt, my u siebie go tylko tłumaczymy.

Translate Single Document

Bardzo popularna (i omawiana na szkoleniach podstawowych) opcja założenia nowego projektu tłumaczeniowego.

 • Zaczynamy od File - Open - Translate Single Document.

  Menu File - Open - Translate Single Douments.
  Menu File - Open - Translate Single Douments.

 • Wybieramy dokument do tłumaczenia.

  Okno wyboru dokumentu do tłumaczenia.
  Okno wyboru dokumentu do tłumaczenia.

 • W oknie Translation Memory and Documents Settings standardowo ustawiamy język źródłowy (Source Language) oraz docelowy (Target Language). Następnie dodajemy nasze pamięci tłumaczeń (jeżeli Trados sam ich nie zaproponował). Oczywiście nie musimy dodawać/używać pamięci, jeżeli nie chcemy, ale generalnie zawsze powinniśmy pracować z podłączoną TM (Translation Memory – pamięć tłumaczeń), ponieważ wszelkie poprawki wprowadzone do treści zaproponowanych przez maszynę, zapiszą się właśnie w TM i następnym razem do nasza pamięć podstawi tłumaczenie dla powtarzającego się tekstu z uwzględnieniem naszej poprawki! W skrócie: jeżeli tekst nam pasuje, to go zatwierdzamy (skrótem Ctrl Enter). Jak wprowadzimy poprawkę do tekstu, to też go zatwierdzamy (Ctrl Enter). Teraz możemy dodać tłumaczenie maszynowe Language Weaver. W tym celu klikamy Use - Cloud-based resources...

  W oknie Translation Memory and Document Settings wybieramy Use - Cloud-based resources...
  W oknie Translation Memory and Document Settings wybieramy Use - Cloud-based resources...

 • Jeżeli nie jesteśmy zalogowani do naszego konta chmurowego Language Cloud, musimy się zalogować. Pojawi się okno, w którym należy podać swoje dane logowania do naszego konta użytkownika w systemie RWS (jeśli nie pamiętasz, które to konto, zajrzyj do artykułu Konto RWS – pierwsze logowanie lub reset hasła).

  Żeby skorzystać z bezpłatnego tłumaczenia maszynowego Language Weaver, trzeba zalogować się do chmury Language Cloud.
  Żeby skorzystać z bezpłatnego tłumaczenia maszynowego Language Weaver, trzeba zalogować się do chmury Language Cloud.

  Udane logowanie potwierdzi kolejne okno, na którym widać m.in. jaką wersję chmury Language Cloud posiadamy. W moim przypadku jest to Trados Studio Professional Cloud Capabilities.

  Okno potwierdzające zalogowanie do chmury Language Cloud.
  Okno potwierdzające zalogowanie do chmury Language Cloud.

 • Po wykonaniu kroków z punktu 4. lub jeśli jesteśmy zalogowani, zobaczymy okno Cloud-based Resources z wybraną kategorią Machine Translation. Jeżeli wybrana jest inna kategoria (np. Translation Engines), trzeba przełączyć się na Machine Translation.

  Jeżeli opcja Machine Translation nie jest wybrana, należy ją kliknąć na liście.
  Jeżeli opcja Machine Translation nie jest wybrana, należy ją kliknąć na liście.

  Wyświetli się dostępny silnik tłumaczenia maszynowego dla pary językowej, którą zdefiniowaliśmy dla naszego tłumaczenia. Teraz wystarczy już tylko kliknąć przycisk Save.

 • W ten sposób powrócimy do okna Translation Memory and Documents Settings z dodanym silnikiem MT (Machine Translation – tłumaczenie maszynowe) Language Weaver (nazwanym dla zmyłki Cloud-based resources).

  Tłumaczenie maszynowe gotowe do pracy. Jeszcze pamięć tłumaczeń i można działać!
  Tłumaczenie maszynowe gotowe do pracy. Jeszcze pamięć tłumaczeń i można działać!

  Jeszcze warto dodać TM (Use - File-based Translation Memory – jeżeli już jakieś posiadamy, a jeśli nie, to dobrze jest utworzyć nową TM), upewnić się, że w kolumnie Update jest zaznaczone pole wyboru i jesteśmy gotowi do pracy.

  Zanim zaczniesz pracę, zwróć uwagę, czy dla pamięci tłumaczeń zaznaczone jest pole Update. Bez tego do TM nie trafi żadne zdanie!
  Zanim zaczniesz pracę, zwróć uwagę, czy dla pamięci tłumaczeń zaznaczone jest pole Update. Bez tego do TM nie trafi żadne zdanie!

Jeżeli dodamy tylko jedną pamięć tłumaczeń i jedno tłumaczenie maszynowe, to ich kolejność nie ma znaczenia. W trakcie pracy w edytorze, przejście do pustego segmentu uruchamia najpierw TM. Jeżeli nie zostanie znaleziona żadna podpowiedź, wstawiane jest tłumaczenie z silnika MT. Gdy w TM zostanie znaleziona podpowiedź, to ona zawsze ma priorytet, a tłumaczenie otrzymana z MT widać w oknie nad edytorem i można je w razie potrzeby podstawić zamiast tego otrzymanego z TM.

W sytuacji kiedy mamy dodanych kilka pamięci oraz kilka silników MT, to zasada priorytetu pamięci tłumaczeń nad tłumaczeniem maszynowym nadal obowiązuje, ale też i kolejność ma znaczenie.

W przypadku podpowiedzi z wielu TM to wstawiana jest ta o najwyższej zgodności. Jeżeli w kilku TM są tłumaczenia o tej samej zgodności (np. 3x 100%), to podstawione zostanie tłumaczenie z tej TM, która jest pierwsza na liście w stosunku do pozostałych pamięci. Pozostałe podpowiedzi (z TM i MT) są w oknie nad edytorem.

Przy tłumaczeniach z kilku silników MT podstawione zostanie tłumaczenie z tego silnika, który jest najwyżej na liście w stosunku do pozostałych silników. Pozostałe tłumaczenia będą widoczne w oknie nad edytorem.

New Project

Drugi sposób na założenie projektu, to opcja New Project, której najważniejszą zaletą w stosunku do Translate Sigle Doument jest możliwość dodania wielu dokumentów jednocześnie do projektu. Czyli:

 • Translate Single Document - jeden dokument na jeden projekt,

 • New Project – wiele dokumentów na jeden projekt.

Jeżeli najczęściej tłumaczymy pojedyncze dokumenty, to Translate Single Document w zupełności wystarczy.

 • Nowy projekt tłumaczeniowy tworzymy wybierając File - New - New Local Project.

  Rozpoczynamy nowy projekt tłumaczeniowy
  Rozpoczynamy nowy projekt tłumaczeniowy

 • Pojawi się okno kreatora projektu.

  Okno kreatora nowego projektu.
  Okno kreatora nowego projektu.

  W kroku 1. musimy ustawić języki, dodać pliki do tłumaczenia, wprowadzić nazwę dla projektu. Krok 2. można zasadniczo pominąć.

 • W kroku 3. powtarzamy czynności opisane wyżej dla Translate Single Document. Pamiętajmy o dodaniu TM oraz upewnijmy się, że pole Update jest przy niej zaznaczone, jeżeli pamięć ma być uzupełniania podczas pracy.

  Dodana do projektu pamięć tłumaczeń oraz silnik tłumaczenia maszynowego Language Weaver.
  Dodana do projektu pamięć tłumaczeń oraz silnik tłumaczenia maszynowego Language Weaver.

 • Żeby tłumaczenia z MT zostały wstawione automatycznie do dokumentów, musimy jeszcze przejść do kroku 7. (Batch Tasks), następnie wybrać pozycję Pre-translate Files i przy When no match found ustawić Apply automated translation. Takie ustawienie spowoduje, że dla segmentów, które nie otrzymały podpowiedzi z TM, wstawione będą tłumaczenia z MT. Jest to opcjonalne oczywiście, jeżeli tego nie wybierzemy, to tłumaczenia maszynowe będą wstawiane pojedynczo w trakcie pracy w edytorze.

  Wybranie Apply automated translation przetłumaczy maszynowo wszystkie segmenty, dla których nie ma podpowiedzi w naszych pamięciach tłumaczeń.
  Wybranie Apply automated translation przetłumaczy maszynowo wszystkie segmenty, dla których nie ma podpowiedzi w naszych pamięciach tłumaczeń.

Mamy już założony projekt i chcemy dodać do niego tłumaczenie maszynowe

Sytuacja dotyczy naszych własnych projektów, jak i projektów otrzymanych w paczkach (z opcji Open Project Package).

 • Jak projekt jest już założony i chcemy do niego dodać tłumaczenie maszynowe, to będąc w trakcie pracy w edytorze trzeba kliknąć Project Settings na karcie Home.

  Przycisk Project Settings znajduje się na karcie Home, zaraz pod kartą File.
  Przycisk Project Settings znajduje się na karcie Home, zaraz pod kartą File.

 • Otworzy się okno z ustawieniami naszego projektu. Zazwyczaj we właściwym miejscu (czyli jak na zrzucie niżej), ale jeżeli z jakiejś przyczyny nie widzimy ustawień pamięci tłumaczeń, na liście (drzewie) po lewej stronie tego okna musimy przejść do Language Pairs - All Language Pairs - Translation Memory and Automated Translation.

  Sposób dodawania pamięci tłumaczeń i silników MT wygląda praktycznie identycznie za każdym razem.
  Sposób dodawania pamięci tłumaczeń i silników MT wygląda praktycznie identycznie za każdym razem.

  I teraz wykonujemy wszystko jak dla Translate Single Document opisanego na początku tego artykułu (od punktu 3.).

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.