trados-segmenty-statusy.png

Segmenty i statusy w edytorze Trados Studio i Language Cloud

Autor: Jacek Mikrut

Dokumenty tłumaczone w Trados Studio czy chmurowym Language Cloud podlegają segmentacji – podzieleniu na mniejsze kawałki (najczęściej pojedyncze zdania), które widzimy i tłumaczymy w edytorze.

Trados Language Cloud widok edytora

Edytor Tradosa w przeglądarce.

Każdy segment otrzymuje określony status, który zmienia się w trakcie pracy. Na podstawie statusów można wykonywać różne operacje, np. filtrowanie.

Zrzut ekranu z edytora Trados Studio z menu ze statusami segmentów

Statusy w Trados Studio wraz z ikonami: Not Translated, Draft, Translated, Translation Rejected, Translation Approved, Sign-off Rejected, Signed Off.

Statusy w trybie tłumaczenia

Główne statusy segmentów, które każdy tłumacz zobaczy podczas tłumaczenia:

  • Not Translated (brak tłumaczenia) – z ikoną białej kartki. Występuje w miejscach, które nie doczekały się jeszcze żadnej uwagi, czy to ze strony tłumacza, czy funkcji automatycznych.

  • Draft (szkic tłumaczenia) – z ikoną zielonego ołówka w Tradosie Studio lub szarego ołówka w edytorze chmurowym Language Cloud. Jeżeli rozpoczniemy pisanie lub Trados podstawi podpowiedź Fuzzy Match (dopasowanie częściowe), albo wykorzystane było tłumaczenie maszynowe, wówczas pojawi się status Draft. Jeżeli wprowadzona treść nam odpowiada, powinniśmy zatwierdzić segment (najczęściej skrótem Ctrl + Enter), żeby dodać treść do pamięci tłumaczeń (translation memory, w skrócie TM) lub poprawić istniejący już w niej wpis.

  • Translated (przetłumaczony) – z ikoną odhaczonego zielonego ołówka w Studio lub zielonego haczyka w Language Cloud. Pojawia się m.in. po zatwierdzeniu segmentu przez tłumacza i po wstawieniu przez pamięć tłumaczeń podpowiedzi Context Match lub Exact Match (100%).

Zrzut ekrany z Trados Language Cloud widok edytora z różnymi statusami segmentów

Po prawej stronie tłumaczenia znajdują się ikony białej kartki, szarego ołówka i zielonego haczyka w edytorze chmurowym Trados Language Cloud.

Zrzut ekrany z Trados Studio widok edytora z różnymi statusami segmentów

W kolumnie pomiędzy źródłem a tłumaczeniem znajdują się ikony białej kartki, zielonego ołówka i odhaczonego zielonego ołówka w klasycznym edytorze Trados Studio. W prostokątach znajdują się typy podobieństw z poziomem trafienia z TM (więcej w artykule Typy podobieństw w Trados Studio).

Powyższe statusy (Not Translated, Draft, Translated) pojawiają się, jeżeli jesteśmy w trybie tłumaczenia. Domyślnie dwukrotne kliknięcie pliku w Tradosie Studio otwiera dokument w trybie do tłumaczenia (Open for Translation). Z kolei na platformie Language Cloud zależy to już od etapu, na którym znajduje się dokument.

Istnieje jeszcze kilka kolejnych statusów, związanych z etapem, na którym znajduje się tłumaczony dokument. Powyższe statusy są najpopularniejsze, ponieważ dokument najczęściej znajduje się na etapie tłumaczenia.

Statusy w trybie weryfikacji

Jeżeli w Tradosie Studio otworzymy plik w trybie weryfikacji (Open for Review) lub w edytorze Language Cloud rozpocznie się etap Linguistic Review, wówczas pojawią się dwa nowe statusy:

  • Translation Approved (tłumaczenie zatwierdzone) – z ikoną odhaczonej lupy. W trybie weryfikacji zatwierdzenie segmentu (np. skrótem Ctrl + Enter) wstawi status Translation Approved.

  • Translation Rejected (tłumaczenie odrzucone) – z ikoną lupy i czerwonego krzyżyka. W trybie weryfikacji dowolna zmiana w segmencie powoduje ustawienie statusu Translation Rejected.

Trados Studio i statusy translation accepted i rejected w segmentach.

Statusy Translation Aproved i Translation Rejected w edytorze Trados Studio. W edytorze Trados Language Cloud ikony wyglądają identycznie.

Celem etapu weryfikacji jest uzyskanie statusu Translation Approved dla wszystkich segmentów.

Statusy w trybie finalizacji

Ostatni tryb, który można wybrać, to finalizacja (Open for Sign-off) w Tradosie Studio oraz etap Finalization w Trados Language Cloud. Pojawią się następujące statusy:

  • Signed Off (zatwierdzenie etapu finalizacji) – z ikoną pieczątki w zielonym motywie. W trybie finalizacji zatwierdzenie segmentu (np. skrótem Ctrl + Enter) wstawi status Signed Off.

  • Sign-off Rejected (odrzucenie etapu finalizacji) – z ikoną pieczątki i czerwonego krzyżyka. W trybie finalizacji dowolna zmiana w segmencie powoduje ustawienie statusu Sign-off Rejected.

W Tradosie Studio dokument normalnie otwiera się w tym trybie w edytorze, natomiast w Trados Language Cloud zakończenie etapu Linguistic Review powoduje przeniesienie dokumentu do etapu Finalization, zakończenie pracy i ustawienie Signed-off wszystkim segmentom.

Trados Studio edytor i segmenty signed off oraz sign-off rejected.

Statusy Signed Off i Sign-off Rejected w edytorze Trados Studio.

Celem etapu finalizacji jest uzyskanie statusu Signed Off dla wszystkich segmentów.

→ Powrót do wszystkich artykułów w Trados – kompendium wiedzy.