trados-studio-aktualizacja-zbiorcza-co-nowego.png

Co nowego w Trados Studio CU6?

Autor: Jacek Mikrut

Aktualizacja zbiorcza 6 dla Trados Studio 2022 (wersja 17.0.6.14902 wydana 13 marca 2023). Ta zbiorcza aktualizacja (CU) wprowadza udoskonalenia dla typu pliku PDF, poprawki stabilności integracji między programem Studio a naszą platformą w chmurze oraz ogólne poprawki błędów.

Nowości

Wsparcie dla kontroli jakości dla poszczególnych języków w projektach chmurowych

Dla projektów w chmurze możliwe jest teraz zdefiniowanie ustawień kontroli jakości QA Checker na poziomie języka docelowego.

Nowy filtr dla plików PDF – zmiany w sposobie konwersji

Trados Studio 2022 wykorzystuje nowy mechanizm do przetwarzania plików PDF, który nieco inaczej konwertuje pliki PDF do tłumaczenia, co może prowadzić do poniższych różnic w porównaniu z poprzednimi wersjami Trados Studio:

 • Różnice w statystykach analizy.

 • Różnice w wynikach wyszukiwania ze względu na zmiany w sposobie obsługi formatowania i segmentacji tekstu.

 • Różnice w sposobie odzyskiwania obrazów podczas zapisywania docelowych plików PDF.

 • Różnice w sposobie przetwarzania znaków specjalnych i symboli. W przypadku używania języków azjatyckich lub innych języków niełacińskich jako języków źródłowych zalecamy włączenie nowej opcji Use alternative processing (better for non-Latin based languages) w ustawieniach filtra plików PDF.

 • Różnice w PerfectMatch wynikające z różnic pomiędzy starym a nowym filtrem do plików PDF. Aby obejść ten problem, można użyć ustawienia Ignore formatting w ustawieniach PerfectMatch.

Ustawienia konwersji dla nowych i istniejących projektów

Istniejące projekty będą korzystały ze starego filtra PDF. Nowe projekty wykorzystają nowy filtr PDF. Nowe ustawienia konwersji są następujące dla poszczególnych elementów dokumentu:

 • Layout (układ dokumentu) – opcja pozostaje, ustawienia zostaną pobranego ze starego filtra.

 • Headers and footers (nagłówki i stopki) – opcja niedostępna, teraz będą zawsze wyodrębniane do tłumaczenia.

 • Detect tables (wykrywanie tabel) – niedostępne, tabele zawsze będą wyodrębniane do tłumaczenia.

 • Image recovery (odzyskiwanie obrazów) - niedostępne, obrazy są zachowywane, ale nie jest wyodrębniany tekst

 • Nowe ustawienie Use alternative processing (better for non-Latin based languages) dla lepszej obsługi języków niełacińskich.

Obsługa skanowanych dokumentów do formatu PDF

Jeśli plik PDF zawiera obraz dokumentu, to nowa filtr nie będzie w stanie przekonwertować tego dokumentu do tłumaczenia.

Jeżeli plik PDF zawiera obraz dokumentu, ale tekst jest możliwy do zaznaczenia, wtedy nastąpi próba konwersji dokumentu do tłumaczenia.

Wtyczka IRIS dla filtra PDF nie jest już wspierana. W jej miejsce powstała aplikacja PDF Assistant for Trados Studio, której zadaniem jest optymalizacja obsługi zeskanowanych PDF-ów. Aplikacja dostępna jest do pobrania bezpośrednio w Tradosie Studio lub ze strony RWS AppStore.

W obecnym wydaniu PDF Assistant for Trados Studio wykorzystuje w tle program Ms Word do wykonania konwersji PDF do DOCX, ponieważ Word zapewnia bardzo dobrą obsługę zeskanowanych dokumentów.

Na koniec warto pamiętać, że Trados Studio nie jest narzędziem do OCR-owania!

Naprawione błędy

 • Komunikat Invalid URI: The URI string is too long wyświetlany podczas próby otwarcia projektu, który zawierał silnik tłumaczenia w chmurze z dużą liczbą słowników.

 • Podczas zapisywania pliku docelowego dla formatu Markdown niektóre segmenty z zawartością tabeli były gubione.

 • Podczas usuwania komentarzy do segmentów ze śledzonymi zmianami w pewnych okolicznościach wyświetlał się błąd Object reference not set to an instance of an object.

 • Zaawansowany filtr wyświetlania nie filtrował prawidłowo, jeśli segmenty zawierały śledzone zmiany lub użyta została funkcja TQA.

 • Nie dało się tworzyć nowych projektów lokalnych w kreatorze jednego kroku One Step Wizard, jeśli zadanie wsadowe Export for Bilingual Review zostało dodane do sekwencji Prepare Project without Project TM.

 • Podczas wyszukiwania kontekstowego w chmurowej pamięci tłumaczeń Trados w niektórych przypadkach nie mógł poprawnie pokazać listy wyników i wyświetlał błąd Different number of items in the markup segment than in the lingua segment.

 • Zawieszanie się Tradosa Studio w niektórych przypadkach po wyświetleniu komunikatu Value cannot be null. Parameter name: Source error.

Ta aktualizacja wymaga pobrania nowego instalatora Tradosa Studio. Można to zrobić np. według instrukcji Pobranie i instalacja Trados Studio. Sam Trados po uruchomieniu również powinien powiadomić nas o dostępności aktualizacji, umożliwić jej pobranie bez logowania na koncie i zainstalować dla nas.